รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะง้อ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

หมู่๒ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ หมู่๒ ถ.- หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
สกลนคร

1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

1039 ถ.สถานพยาบาล เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสระเกษ

76/6 1 วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงเรียน
ร.ร วัดลาดบัวขาว(อุดมสุวรรณประชาสรรค์)

100/12 หมู่ 6 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชัยบุรี

114 3 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

173 หมู่ 3 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 75100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2561

อื่นๆ (สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์)
นายสรศักดิ์ ปัญญาคม

319 ถ.ไทยพันทา เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19

978 ม.3 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 24 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
รพ.แม่อาย

191 8 ถ.- มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 50280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 24 มีนาคม 2561

ทั่วไป
ปฐวีกานต์ เหล่าประจิตร

18/9 หมู่6 ถ.สุขุมวิท เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

72 หมู่ 10 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 มีนาคม 2561