รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
บ้าน

171/9 ถ.สุคนธวิธ คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 25 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

236 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ. 236 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) ถ.- ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 25 มกราคม 2563

สำนักงาน
มหาชัยการแพทย์

830/6 136 Hnongbon Praves ถ.ราษฎรบรรจบ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 23 มกราคม 2563

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล

318/5 หมู่ที่ 2 บ้านตะโละสะมีแล ถ.- แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 13 มกราคม 2563

สำนักงาน
เทศบาลเมืองปัตตานี

7 สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี ถ.เดชา สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 มกราคม 2563

โรงเรียน
วัดเขาน้อย

ม.10 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 21 ธันวาคม 2562

โรงเรียน
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

236 หมู่ 7 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2562

อื่นๆ (บริษัท)
ชินยามา(ประเทศไทย)จำกัด

99/103 หมู่3 ถ.พานทอง-บ้านบึง หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 20170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 11 ธันวาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์

เลขที่ 134/3 หมู่ที่ 3 ำบลบางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤศจิกายน 2562

ทั่วไป
สถานตรวจสภาพรถท่าศาลา

117/23 หมู่บ้านปาล์มสปริงส์ ถ.มหิดล หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองผักขม

- หมู่ 8 ถ.- ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

47/1 หมู่ 5 ถ._ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 21 พฤศจิกายน 2562