รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านปางค่า

9 8 ตับเต่า เทิง เชียงราย 57160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 16 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
ประชารัฐพัฒนศึกษา

100 หมู่ที่ 5 - ถ.- หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา

100 หมู่ที่ 5 - ถ.- หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม

54 - ถ.- เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านวังโพน

4 6 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

42 หมู่9 ถ.- ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 44130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)

15 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนหนองผือวิทยาคม

8 ถ. - พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านร่องแช่

64 16 ถ.- เวียง เทิง เชียงราย 57160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพนมสาคาม

490 4 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

- โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) ม.13 ถ.โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) ม.13 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านพระเพลิง

241 241 ม.12 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ ถ.12 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2561