รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เทศบาล
ร้านเอเลี่ยนเน็ต

667/33 667/33 ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ถ.อนรรฆนาค กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2561

อื่นๆ (บริษัท )
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด

29 หมู่ 5 ซอยธรรมศิริ ถ.เทพรัต บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 16 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

90 17 ถ.- แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 16 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้

ข หมู่ 2 ถ.- หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
บ้านกุดเต่าวิทยา

กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2552

วันที่ลงทะเบียน: 08 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

- หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 07 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
ไตรมิตรวิทยา

52ม.10 ม.10 กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

2 ตำบลหนองใหญ่ - ถ.- หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 07 สิงหาคม 2561

สถานีตำรวจ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒

ค่ายศรีนครินทรา ม.7.ต.ถ้ำใหญ่ ค่ายศรีนครินทรา ม.7.ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ถ.- ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี

49 หมู่ที่ 8 ถ.- แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 05 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

ม.3 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 01 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี

๑๕๒ 152 หมู่ 12 ถ.152 หมู่ 12 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 01 สิงหาคม 2561