รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร

78 3 ถ.- พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง

5 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านอุ่มจาน

33 หมู่ 2 ถ.- หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองดู่

บ้านหนองดู่ ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
ร่อวคำวิทยานุกูล

209 หมู่ที่ 3 ถ.- ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45480

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์

100 หมู่ 13 ถ.- ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านหนองผือ

200 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
หนองบัวเลิง

หมู่ 5 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
ราชสารสุธีอนุสรณื

หมู่ 5 อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
ไตรมิตรวิทยา

142 8 ถ.- หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
รัฐทวิคาใ

56 หมู่ 5 น้ำใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านดอนแคน

160 5 ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561