รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนไทรน้อย

127 ม.5 - ถ.- ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2564

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวข้าง

- ม.5 ถ.- สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้แก่น

- ม.12 ถ.- สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวขัว

33 ม.9 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียน
วัดท้องคุ้ง

3 หมู่ 2 ถ.ปู่เจ้า บางหญ้าแพรก พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียน
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

555 หมู่ 10 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียน
บ้านวังปลา

39/37 หมู่ 9 ถ.วังปลา 4 เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี 22170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านพุเกตุ

- หมู่ 4 ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี 70140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียน
โรงเรัยนวัดโพธิ์แจ้

1/1 - ถ.เอกชัย-บางบอน บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียน
บ้านร่วมใจ 2

115 หมู่ที่ 9 ถ.- หนองคู นาดูน มหาสารคาม 44180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2564

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งดินดำ

298 6 ถ._ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2564

อื่นๆ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตุ)
องค์การบิหารส่วนตำบลเพ็ญ

5 ถ.เพ็ญ-สุมเส้า เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 41150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2564