รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านกลูบี

- - ถ.- ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 96210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 22 มกราคม 2564

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

4 13 ถ.- ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 22 มกราคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านมาลา

78/2 ม.3 ถ._ ต.ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 95110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 18 มกราคม 2564

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลแม่วาง

191 หมู่ 1 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 13 มกราคม 2564

โรงเรียน
วัดแดง

หมู่ที่ 7 - ถ.- เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 08 มกราคม 2564

โรงเรียน
วิทยาลัยเทคนิคนิคเซกา

99 หมู่ 4 ซาง เซกา บึงกาฬ 38150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 08 มกราคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา

- - ถ.- โพนส่วาง สระใคร หนองคาย 43100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 07 มกราคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านมีชัย

173 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขว หมู่ที่ 5 ถ.- หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 06 มกราคม 2564

โรงเรียน
บ้านนาดีศรีสะอาด

200 หมู่ 12 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 มกราคม 2564

อื่นๆ (สถานีบริการน้ำมัน)
บริษัทปิโตรเลียมไทยคอเปอเรชั่น จำกัด สาขาพาน3

196 14 เจริญเมือง พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 05 มกราคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง

ม.4 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 94110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 04 มกราคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านพงกูแว

66 หมู่ที่ 5 ถ.ยะหา-ตาชี ตำบล ยะหา ยะหา ยะลา 95120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 29 ธันวาคม 2563