รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก

เทศบาล3 หมู่ 3 ถ._ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 11 กันยายน 2564

เครือขายภาคี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลหนองสรวง

76/1 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 18150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 กันยายน 2564

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

112 หมู่ 12 ถ.- ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 01 กันยายน 2564

โรงเรียน
ไทรน้อย

127 หมู่ 5 ถ.- ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 สิงหาคม 2564

ทั่วไป
-

218 สุปราณี รีสอร์ท ถ.- สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 14 สิงหาคม 2564

สถานที่ราชการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6

47/100ม.4 ซ.โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2564

โรงเรียน
บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดลาดพร้าว

90/335 วิภาวดีรังสิต20 ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 30 กรกฎาคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนศรีวิทยา

หมู่ 2 โรงเรียนศรีวิทยา เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 63120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 27 กรกฎาคม 2564

วัด
ห้วยชัน

หมู่ที่ 5 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก ุ65140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2564

สำนักงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม

ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก ุ65140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนวัดห้วงหิน

รร.วัดห้วงหิน ม.3 ชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กรกฎาคม 2564

โรงเรียน
วัดห้วงหิน

หมู่ที่3 ถ.- ชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 19 กรกฎาคม 2564