รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (เอกชน)
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด

99/265 ม.2 - ถ.ัพันท้านรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2562

วัด
วัดไทรทอง

1 หมู่ 17 ถ.- คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 05 กรกฎาคม 2562

สถานที่ราชการ
รพ.สต.บ้านยางอุง

- หมู่ 1 ถ.- น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2562

สถานที่ราชการ
คลินิกทันตกรรม 266 กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข 2 กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

4/99 ชั้น 2 ศบส.66 ซอยโชคชัย4 39 ถ.โชคขัย 4 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

503 หมู่ 13 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

222 ม.4 ถ.พิศาล สบบง ภูซาง พะเยา 56110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
คำเมยราษฎร์พัฒนา

5 นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2540

วันที่ลงทะเบียน: 25 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

248 - ถ.- ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

244 ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 24 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านกล้วยวิทยา

86 หมู่4 - ถ.- สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 24 มิถุนายน 2562

สถานที่ราชการ
รพ.สต.ตาโกน

8 13 ถ.66 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 33120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 24 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม

218 1 หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562