รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านบาราเฮาะ

- 4 ถ.- ปูยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 19 กันยายน 2562

อื่นๆ (ปั๊มน้ำมัน)
หจก.ป.อินทรา(พลังงาน) สาขา1

131 - ถ.ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 กันยายน 2562

สถานที่ราชการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

56/6 56/6 ถ.ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 11 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านลุมพุกคูวงศ์

ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 กันยายน 2562

วัด
วัด

231 ม.14 ต.น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 56110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 09 กันยายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียน้านหนองเทา

๗๓ หมู่ ๙ เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านกะวัน

หมู่๘ ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 07 กันยายน 2562

วัด
วัดเหมืองลึก

80 ม.8 ถ.เด่นห้า-มงมะดะ โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

วัด
วัดเหมืองลึก

80 ม.8 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านโนนอีปังโพนวัว

249 ถ.- หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

วัด
วัดท่าสันกลาง

119 14 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 57250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านอีต้อม

95 หมู่ 2 คำเนีนม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562