รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาสาร

18/2 ม.4 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 05 เมษายน 2564

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง

119 5 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2541

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2564

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสกลนคร

1041 อุบัติเหตุฉุกเฉิน ถ.เจริญเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2564

โรงเรียน
โรงเรีบ้านรังมดแดง

ม.2 ต.ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 94220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 23 มีนาคม 2564

โรงเรียน
บ้านนาคล้าย

10 1 ถ.- นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 21 มีนาคม 2564

ร้านอาหาร
ก๋วยเตี๋ยวเรือ

3/4 ม.3 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง หนองจากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 21 มีนาคม 2564

โรงเรียน
บ้านเป็ดฟากทุ่ง

หมู่ 10 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 21 มีนาคม 2564

โรงเรียน
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 43120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 20 มีนาคม 2564

โรงพยาบาล
รพ. บ้านนาเดิม

358/2 ม.2 ถ.- บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 16 มีนาคม 2564

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด

181 ม.1 เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 34170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2564

โรงเรียน
วัดจอมแจ้ง

19/1 - ถ.- ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2564

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวด

1 ม.7 ถ.สุวรรณศร โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2564