รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (รีสอร์ท)
ดาดฟ้ารีสอร์ท

ดาดฟ้ารีสอร์ท - ถ.- แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 19 ตุลาคม 2563

สถานที่ราชการ
สวน60พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ถ. เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 16 ตุลาคม 2563

ทั่วไป
ราชมรรคาแก๊ส

608/11 ถ.ราชมรรคา สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 14 ตุลาคม 2563

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนม่วง

91 หมู่ 7 ตำบลไพรขลา อำเภอชุม โรงเรียนบ้านโพนม่วง ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 13 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาล
รพ.สอยดาว

399 ปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 08 ตุลาคม 2563

โรงเรียน
โรงเรียนปากจอกวิทยา

หมู่ 3 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 กันยายน 2563

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละหะลอ

ม.5 ตำบลตะโละหะลอ ม.5 ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 95140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 กันยายน 2563

สถานที่ราชการ
รพ.สต.บ้านวังกระ

หมู่4 - ถ.- ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2563

โรงเรียน
โรงเรียนบ้ารกรือเซะ

ม.1 - ถ.ยะรัง- บ่อทอง ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 94160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 03 กันยายน 2563

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองขุด

ม.6 ปากบาง เทพา สงขลา 90150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 30 สิงหาคม 2563

โรงเรียน
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา

หมู่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลเหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 26 สิงหาคม 2563

โรงเรียน
วัดไชโย

21/2 หมู่ที่3 ถ.- ไชโย ไชโย อ่างทอง 14140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 สิงหาคม 2563