รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย

507 หมู่ 18 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2561

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย 64160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านห้วยด้วน

70 2 ถ.- รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม 73140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด

734 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ถ.พหลโยธิน รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

75 ม.8 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 22160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงรา E2 ชั้น 3 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

สถานที่ราชการ
รพ.สต.บ้านไม้แดง

105 หมู่ 5 ถ.นคร -สงขลา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านกกตาลดงบังวิทยา

103 6 ถ.เสลภูมิ - คำโพนสูง หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองขาม

- หมู่ 1 ถ.ซากค้อ-หนองขาม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโชคชัย

- - ถ.เสรีประชา โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2548

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหิน

2 หมู่ 2 ข ถ.- บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย

52/1 9 ถ.- สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561