รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนพัฒนาวิทยา

355/600 ถ.พหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง

14 5 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลพังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2562

อื่นๆ (หน่วยงานเอกชน)
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

111 หมู่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ปร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
คำไฮวิทยา

ม.8 ต.หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

30 ถ.หน้าวัดตรี ปากน้ำ เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2562

สถานที่ราชการ
สำนักงานเกษตรอำเภอ โพธาราม

ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี 70120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำข่า

หมู่ 1 บ้านคำข่า สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
บึงพะไล

64 หมู่ที่ 4 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก

90 - ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 10 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

292 หมู่ 6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

48 ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2562