รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านพระเพลิง

241 12 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

100/12 ุ6 ถ.- หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 12 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

100/12 6 ถ.- หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 12 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านม่วง

- 2 บ้านม่วง สังคม หนองคาย 43160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านอุดมชาติ

ม.๙ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี ๓๔๒๓๗๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2541

วันที่ลงทะเบียน: 12 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านอุดมชาติ

ม.๙ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2541

วันที่ลงทะเบียน: 12 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านโนนบก

โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านโนนบก

โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
พระซองสามัคคีวิทยา

93 4 ถ.นาแก-เรณู พระซอง นาแก นครพนม 48130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนานกเขียน

บ้านหนองโน หมู่ 4 ถ.- หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
สามขาสว่างวิทย์

268 ม.3 268 ม.3 สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
สามขาสว่างวิทย์

268 ม.3 สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561