รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
รัตนประชานุสรณ์

- หมู่ 5 ถ.- ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)

โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 10 ถ.- พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
จตุรพักตรพิมาน

ถ.ธาดาอำนวยเดช หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านข่า

192 4 ถ.- หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านแมดโพธิ์กลาง

174 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านแมด เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)

หมู่11 บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านฝั่งแดง

178 ม6 อุ่มเมม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้าเหล่าจั่นหนองทุ่ม

136 9 ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
พรหมยานุสรณ์

133 ม.2 ถ.- ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์

100 14 ถ.ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเกษมสุข

91 หมู่ 5 พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดู่น้อย

85 - ถ.- ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561