รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสบเมย

135 135 ม.1 ตำบลแม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 23 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

149-151 หมู่4 ถ.บุรีราษฎร์ แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 22 มีนาคม 2561

โรงเรียน
ธรรมศาสนิสลาม

13 6 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 95160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 20 มีนาคม 2561

สถานที่ราชการ
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

330/12 หมู่ 4 แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2561

โรงเรียน
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง

3 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"

1781 1781 ถนนราษฎร์เจริญ ถ.ราษฎร์เจริญ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2561

ร้านอาหาร
ฉุยกาแฟโบราณ

2/14 - ถ.สระเกษ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่98

168 หมู่ 2 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2561

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

106 2 ถ.สิงโตทอง 2 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24157

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี

310 3 ถ.- นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 18 มีนาคม 2561

ทั่วไป
ครอบครัว

146 หมูที่6 ถ.เมืองพล-ชัยภูมิ แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 18 มีนาคม 2561

อื่นๆ (นักเรียน)
บ้าน

26 ม.7 เเสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 23150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 มีนาคม 2561