รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านท่าสวาทท่าลี่

- 9 ถ.- โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2562

อื่นๆ (สถานีบริการน้ำมันปตท.)
บริษัท กนกนภาปิโตรเลียม จำกัด

555 ถ.รณชัยชาญยุทธ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2562

ร้านอาหาร
บ้านอ๋อง เตี๋ยวเรือยกซด

166/3 6 ถ.จามเทวี เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 51000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 15 กรกฎาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนดู่

บ้านดอนดุ่ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 48160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2562

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง

หมู่3 รพ.สต.หนองปลิง ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี

131 หมู่ที่ 8 - ถ.- ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2562

อื่นๆ (เอกชน)
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด

99/265 ม.2 - ถ.ัพันท้านรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2562

วัด
วัดไทรทอง

1 หมู่ 17 ถ.- คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 05 กรกฎาคม 2562

สถานที่ราชการ
รพ.สต.บ้านยางอุง

- หมู่ 1 ถ.- น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2562

สถานที่ราชการ
คลินิกทันตกรรม 266 กลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข 2 กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

4/99 ชั้น 2 ศบส.66 ซอยโชคชัย4 39 ถ.โชคขัย 4 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

503 หมู่ 13 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

222 ม.4 ถ.พิศาล สบบง ภูซาง พะเยา 56110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 26 มิถุนายน 2562