รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
สำนักงานเขตจอมทอง

38 3 ถ.พระรามที่ 2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาล
บางบัวทอง

4 3 ถ.เทศบาล6 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)

245 หมู่2 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลขุขันธ์

เลขที่ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
ชลบุรี "สุขบท"

ถ.245 ม.6 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาล
สูงเม่น

118​ ม.6 ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา

หมู่ที่ 2 บ้านขวัญเมือง - ถ.- - ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์

86/23 - ถ.สนามบิน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
หินโงมวิทยา

1 8 หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2562

ทั่วไป
ร้านมิริน นวดเพื่อสุขภาพ

98/1 หมู่3 ถ.ควนขนุน โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

หมู่ 9 หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2562

วัด
วัดห้วยไหล่

18 หมู่1 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 48160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2562