รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านดอนกลาง

- 3 ถ.- หนองมะนาว คง นครราชสีมา 30260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา

245 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ (สุวรรณประมุขวิทยาคาร)

60/1 หมู่ 5 ต.หัวเวียง อ. เสน หมู่ 5 ถ.- หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านทรายงาม

หมู่ 5 บ้านทรายงาม กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โซงเหล่าโป่วิทยา

- หมู่ 1 ถ.- ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ

จะกว๊ะ รามัน ยะลา 95140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านหัวขัว

- - ถ.- นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านนาห่อม

นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
กศน.ตำบลแจงงาม

303 หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้าดอกข - ถ.- แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านสงเปือย

ตำบลสงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

เทศบาล
เทศบาลตำบลนาด้วง

59 หมู่ 6 ถ.เลย-นาด้วง นาด้วง นาด้วง เลย 42210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
ชุมชนกู่จาน

3 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561