รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
ชมรมรักษ์ปอด คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

131/5 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ถ.ขาว วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 05 ธันวาคม 2563

วัด
วัดศรีสุมังคลาราม

140 140/2 ถ.- ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 ธันวาคม 2563

โรงเรียน
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

129 1 ถ.ภูเวียง-ศรีบุญเรือง บ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น 40150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2563

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟู้ด เบล์ทติ้ง แอนด์ เทฟล่อน

39/9 หมู่ 8 ซอยกำนันวิรัตน์ ถ.- ตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2563

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียน
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาตร์ ไทย-เยอรมัน

1518 อาคาร 90 ถ.ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤศจิกายน 2563

สำนักงาน
สำนักงาน​สาธารณสุข​อำเภอ​เมือง​สตูล

2 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่วฯ

เก่างิ้ว พล ขอนแก่น 40120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียน
บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)

หมู่ที่ 4 กอลำ ยะรัง ปัตตานี 94160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤศจิกายน 2563

อื่นๆ (รีสอร์ท)
ดาดฟ้ารีสอร์ท

ดาดฟ้ารีสอร์ท - ถ.- แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 19 ตุลาคม 2563

สถานที่ราชการ
สวน60พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ถ. เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 16 ตุลาคม 2563

ทั่วไป
ราชมรรคาแก๊ส

608/11 ถ.ราชมรรคา สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 14 ตุลาคม 2563

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนม่วง

91 หมู่ 7 ตำบลไพรขลา อำเภอชุม โรงเรียนบ้านโพนม่วง ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 13 ตุลาคม 2563