รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (นักเรียน)
บ้าน

26 ม.7 เเสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 23150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 มีนาคม 2561

ทั่วไป
นาย อลงกรณ์ สืบสอน

26/2 4 ถ.เพชรหึงษ์ บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 มีนาคม 2561

โรงเรียน
สาวแล

หมู่ที่ 6 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2561

ทั่วไป
ครอบครัว

30/3 หมู่ 3 ถ.สวี-บ่อคา ท่าหิน สวี ชุมพร 86130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวทราย

- หมู่ที่ 12 ถ.- พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านหนองแวง

- 7 ถ.- น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านนาทราย

หมู่6 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 48000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกองนาง

2 บ้านกองนาง ถ.มิตรภาพ กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านขว้างท่าสะแบง

7 มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านศูนย์กลาง

หมู่ที่3 ต.ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านโคกคอน

111 5 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2561

โรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ้ด

ถ.ร้อยเอ็ดโพนทอง เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2561