รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
คำเมยราษฎร์พัฒนา

5 นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2540

วันที่ลงทะเบียน: 25 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

248 - ถ.- ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

244 ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 24 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านกล้วยวิทยา

86 หมู่4 - ถ.- สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 24 มิถุนายน 2562

สถานที่ราชการ
รพ.สต.ตาโกน

8 13 ถ.66 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 33120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 24 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม

218 1 หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
เมืองจังหาร

78 3 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านดงเครือวัลย์

127 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์)

39 เมือ่งเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม

218 1 หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านป่ายาง

129 หมู่ที่ 9 โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

164 บ้านขี้เหล็ก หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562