รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
รพ.สอยดาว

399 ปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 08 ตุลาคม 2563

โรงเรียน
โรงเรียนปากจอกวิทยา

หมู่ 3 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 กันยายน 2563

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละหะลอ

ม.5 ตำบลตะโละหะลอ ม.5 ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 95140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 กันยายน 2563

สถานที่ราชการ
รพ.สต.บ้านวังกระ

หมู่4 - ถ.- ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2563

โรงเรียน
โรงเรียนบ้ารกรือเซะ

ม.1 - ถ.ยะรัง- บ่อทอง ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 94160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 03 กันยายน 2563

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองขุด

ม.6 ปากบาง เทพา สงขลา 90150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 30 สิงหาคม 2563

โรงเรียน
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา

หมู่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลเหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 26 สิงหาคม 2563

โรงเรียน
วัดไชโย

21/2 หมู่ที่3 ถ.- ไชโย ไชโย อ่างทอง 14140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 สิงหาคม 2563

โรงเรียน
สุรศักดิ์วิทยาคม

312 หมู่ 5 สุรศักดิ์วิทยาคม ศรีราชา ชลบุรี 20110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2563

โรงเรียน
หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

50/1 7 หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2563

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(พญากลาง)

301 - ถ.- จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 สิงหาคม 2563

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

บ้านหนองขุ่น หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 13 สิงหาคม 2563