รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนสิริรัตนาธร

47 ซอยอุดมสุข 30 ถ.อุดมสุข บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2562

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด

ม.2 บ้านท่าจีน ถ.ท่าจีน คลองขุด เมืองสตูล สตูล 910000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2562

โรงเรียน
บ้านวังตลับ

82 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 80260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2556

วันที่ลงทะเบียน: 26 เมษายน 2562

โรงเรียน
วัดบ้านพริก

หมู่ที่ 4 บ้านพริก บ้านนา นครนายก 26110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2562

โรงเรียน
บ้านเขวาหรดี

ม.4 ม.4 ถ.- ต.ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2562

โรงเรียน
วังโป่งพิทยาคม

48 11 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตพบลบ้านโนนเจริญ

10 10. บ้านโนนเจริญ ถ.- ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 20 เมษายน 2562

อื่นๆ (ร้านขายยา)
สุภาเภสัช

159/13 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบ ม.6 ถ.สุขุมวิท บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 20 เมษายน 2562

โรงเรียน
ชมรมTO BE NUMBER ONEโรงเรียนส่งเสริมอาชีพสุรนารี

139/12-13 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2562

โรงเรียน
หนองเม็กวิทยา

ม.4 - ถ.- โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแร้ง

64/5 หมู่ 2 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 23000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 05 เมษายน 2562