รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ราชดำริ

163 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านทุ่งยาว

3 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคำ

เบญจขร คลองหาด สระแก้ว 27260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

69 - ถ.- ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

194 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดอินทาราม

258 ถ.เทอดไท บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดอินทาราม

258 ถ.เทอดไท บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสะแก

- หมู่9 ถ.- ตำบลบ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 05 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านข่า

192 4 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 04 มีนาคม 2561

โรงเรียน
ทรายทองราษฎร์อุทิศ

236 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 03 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโนนไทย

707 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 03 มีนาคม 2561

โรงเรียน
วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

- 9 ถ.- วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2561