รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

ม. 10 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 กุมภาพันธ์ 2562

ทั่วไป
บ้าน

134 3 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 47140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 31 มกราคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

1 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 29 มกราคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลปักธงชัย

327 14 ธงัชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 มกราคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี

หมู่ที่ 4 - ถ.- เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 23 มกราคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

103 6 ถ.คำโพนสูง-เสลภูมิ หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 22 มกราคม 2562

โรงเรียน
หนองโนราษฎร์บำรุง

18 ถ.- รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 22 มกราคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุดแห่

- - ถ.- หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 21 มกราคม 2562

โรงเรียน
บ้านยาง

- 12 ถ.- นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 18 มกราคม 2562

โรงเรียน
บ้านหนองใหญ่ทับครัว

- 1 ถ.- หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 18 มกราคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงดิบ

บ้านดงดิบ หมู่ 5 ถ.- หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 17 มกราคม 2562

อื่นๆ (หมู่บ้านสุภาวัลย์)
หมู่บ้านสุภาวัลย์

97 ร่มเกล้า 19/2 ถ.ร่มเกล้า คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 16 มกราคม 2562