รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา

- หมู่ 1 ถ.- บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

99 ม.18 - ถ.- บักได พนมดงรัก สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โัพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

199 9 ถ.บึงกาฬ-พังโคน โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
อนุบาลเอื้ออังกูร

196/4 2 ถ.วุฒิศาสตร์2 แว้ง แว้ง นราธิวาส 96160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านกำแมด

หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลระโนด

5/1 5 ถ.- ระโนด ระโนด สงขลา 90140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนวัดสวนพล

ถ.บ้านตาล-กำแพงเซา กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา

น้ำสวย เมืองเลย เลย 42000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)

หมู่ 4 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 26000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย

หมู่ที่ 7 - ถ.- ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
บ้านทุ่งยาว

ม.3 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม

30 ร่วมพัฒนาา 11 ถ.ร่วมพัฒนา ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2562