รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
วัด
วัดเหมืองลึก

80 ม.8 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านโนนอีปังโพนวัว

249 ถ.- หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

วัด
วัดท่าสันกลาง

119 14 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 57250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านอีต้อม

95 หมู่ 2 คำเนีนม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านผักขะ

25 12 ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านแวด

หมู่ 3 - ถ.- ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านกะวัน

หมู่8 - ถ.- ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

อื่นๆ (หอพัก)
บ้านเงินพลอย

19 หมู่ 4 บ้านโนนสูง ถ.เจริญพันธุ์ หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 05 กันยายน 2562

อื่นๆ (บริษัท)
เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด

888/102 หมู่ 19 ถ.บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 04 กันยายน 2562

ทั่วไป
ร้าน ณ ยาสิชล

11/17 ม. 1 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 80340

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 03 กันยายน 2562

อื่นๆ (ร้านขายยา)
ร้านยาดรักสเตชั่น

7/8 4 ถ.- เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านวังจาน

6 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 30 สิงหาคม 2562