รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (ร้านขายยา)
หมอยาประชานิเวศน์3

70 ห้องG1 โครงการตลาดประชานิเวศน์3 ถ.ประชานิเวศน์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2547

วันที่ลงทะเบียน: 30 กันยายน 2562

ทั่วไป
ร้านยา

50/2222 ร้านเฟิร์ส ฟาร์มาซี หมู่5 หมู่บ้านพฤกษา3ซอย87 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 29 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านหนองแลงระไง

56 9 ถ.- รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 26 กันยายน 2562

อื่นๆ (ร้านขายยา)
ร้านอารียาเวชภัณฑ์

ุ65/47 หมู่ 9 ซอย วัดลานนาบุญ ถ.ประชาราษฎร์1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 24 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านบาราเฮาะ

- 4 ถ.- ปูยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 19 กันยายน 2562

อื่นๆ (ปั๊มน้ำมัน)
หจก.ป.อินทรา(พลังงาน) สาขา1

131 - ถ.ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 กันยายน 2562

สถานที่ราชการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

56/6 56/6 ถ.ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 11 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านลุมพุกคูวงศ์

ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 กันยายน 2562

วัด
วัด

231 ม.14 ต.น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 56110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 09 กันยายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียน้านหนองเทา

๗๓ หมู่ ๙ เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านกะวัน

หมู่๘ ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 07 กันยายน 2562

วัด
วัดเหมืองลึก

80 ม.8 ถ.เด่นห้า-มงมะดะ โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562