รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
เทศบาลเมืองปัตตานี

7 สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี ถ.เดชา สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 มกราคม 2563

โรงเรียน
วัดเขาน้อย

ม.10 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 21 ธันวาคม 2562

โรงเรียน
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

236 หมู่ 7 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2562

อื่นๆ (บริษัท)
ชินยามา(ประเทศไทย)จำกัด

99/103 หมู่3 ถ.พานทอง-บ้านบึง หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 20170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 11 ธันวาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์

เลขที่ 134/3 หมู่ที่ 3 ำบลบางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤศจิกายน 2562

ทั่วไป
สถานตรวจสภาพรถท่าศาลา

117/23 หมู่บ้านปาล์มสปริงส์ ถ.มหิดล หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองผักขม

- หมู่ 8 ถ.- ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

47/1 หมู่ 5 ถ._ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 21 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงลาน

หมู่ 11 บ้านดงลาน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤศจิกายน 2562

สำนักงาน
บริษัท แอดวานซ์เอเลเวเทอร์เซอร์วิส จำกัด

141/118 11 ถ.สุขุมวิท 87 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤศจิกายน 2562

ทั่วไป
Fine Bed Hotel

108/16-17 หมู่ที่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนวัดวังสวัสดี

202/3 16 ถ.- หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤศจิกายน 2562