รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านยาง

2 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
อนุบาลโพนทอง

82 หมู่ 2 ถ.กำเนิดเพชร แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 4520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
รร.บ้านนาข่อย

145/1 1 ยะรม เบตง ยะลา 95110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 24 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

134 หมู่6 ถ.- แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
รัฐประชาวิทยาคาร

130 หมู่ 7 ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์

112 4 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสวนจิก

54 13 สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2561

อื่นๆ (ร้านยา)
บ้านยาเอบีซี

999/64-65 ม.1 ถ.สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 20170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

261 หมู่ที่ 14 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2561

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข

114หมู่13 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่ากุด

สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2561