รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ร้านอาหาร
ร้านมากันนิบุฟเฟ่ต์ ทะเลเผา

44/6 ม. 1 ถ.เพชรเกษม ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ 81120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโนนไทย

707 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นารี

ม.5 บ้านแม่นารี นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 29 มีนาคม 2561

โรงเรียน
ศรีเอี่ยมอนุสรณ์

11 ถ.บางนา บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 29 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดโป่ง

141 หมู่ 6 ซอยห้วยยายมุก โป่ง บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2561

อื่นๆ (พญาไทสิทธิเวช สหคลินิก)
พญาไทสิทธิเวช สหคลินิก

465-465/1 เพชรบุรี7 ถ.เพชรบุรี ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2561

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสระเกษ

76/6 1 ถ.- วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2561

อบต.
สิงโตทอง

106 2 ถ.สิงโตทอง 2 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 27 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสูงเม่น

118 ม.6 - ถ.- ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 27 มีนาคม 2561

ทั่วไป
กองตรวจจ่าย

173 ชั้น 3 ถ.ดินสอ เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

อบต.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหอย

99 หมู่ที่ 7 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

683 หมู่ 5 ถ.- ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561