รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านธวัชบุรี

111 3 ถ.ร้อยเอ็ด - โพนทอง ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านธวัชบุรี

111 หมู่ 3 - ถ.- ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านธวัชบุรี

111 ม.3 ถ.- ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านธวัชบุรี

111 ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านธวัชบุรี

111 ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ

หมู่ ๒ - ถ.ร้อยเอ็ด - วาปีปทุม หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านหัวโนนตาล

86 ม.10 โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนหมี

หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนหมี

หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย

61 หมู่ 3 ถ.นิตติโย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 48000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โชคอำนวย

61 หมู่3 - ถ.นิตติโย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 48000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

- 12 ถ.ร้อยเอ็ด -โพนทองสายใหม่ โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 16 กุมภาพันธ์ 2561