รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านหนองเข็ง

140 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)

169 1 นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562

สถานที่ราชการ
โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี

148 4 ถ.- โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านวังปากบุ่ง

ม 1 ถ.195 หมู๋ 6 ตำบลปอภาร พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 22 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์

- 7 ถ.- นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 21 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา

- 4 ถ.- ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 20 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา

- 4 ถ.- ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 20 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์

2 คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านหนองมะงง

4 บ้านหนองมะงง ถ.- คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

7/1 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
สูงเนินวิทยาคม

หมู่ 10 เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2562

อื่นๆ (โรงงานอุตสาหกรรม)
บริษัท HFC Prestige Manufacturing (Thailand) Ltd.

112/1 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2562