รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม

หมู่ที่ 4 ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 20 สิงหาคม 2562

วัด
วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิต

217/2 ถ.ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 20 สิงหาคม 2562

วัด
วีระวงศาวาส

127 หมู่9 ถ.นานนท์ สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 20 สิงหาคม 2562

อื่นๆ (บริเวณร้านค้าและพื้นที่ใกล้เคียง)
ตลาด

ตลาดปัฐวิกรณ์ นวมินทร์ 70, 72 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 19 สิงหาคม 2562

วัด
วัดโนนเต็ง

60 หมู่ 5 หนองขาม จักราช นครราชสีมา 30230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 18 สิงหาคม 2562

วัด
วัดใหม่บางคล้า

31 หมู่ 1 ถ.- บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดหนองแดงวนาราม

- หมู่ที่ 5 ถ.- ตำบลหนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

อบต.
อบต.หนองกุ่ม

90 หมู่ที่ 5 ถ.- ตำบลหนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัด

1 หมู่ 7 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 15110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม

127 11 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดบึงหล่ม

70 5 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดบึงหล่ม

70 5 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562