รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

- หมู่ 3 ถ.- นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนวัดคลองห้า

9/1 หมู่ 9 ถ.- หนองโรง หนองแค สระบุรี 18140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน

- 8 ถ.- ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนหนองบัวนอก

- - ถ.- หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 46230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ

392 หมู่ 9 ถ.- หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนโคกนาดี

89 - ถ.- โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 46160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร หมู่16 ถ.มิ่งเมือง คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 46160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
ดอนทองวิทยา

256 1 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา

หมู่6 ถ.- เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
หนองหญ้าปล้อง

- - ถ.ภ ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 46230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงมัน

หมู่4 - ถ.- สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

119 หมู่ 6 ถ.ขุขันธ์ - โคกตาล หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2562