รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
ทัพทัน

375 1 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 23 ธันวาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

166 4 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 23 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง

หมู่ 5 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 ธันวาคม 2561

ทั่วไป
อสม.หมู่7

281 หมู่6 ตำบลห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 35120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 17 ธันวาคม 2561

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา

200 5 ถ.- ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร ุ62190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 ธันวาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

345 หมู่ 11 ถ.- ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 93120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 ธันวาคม 2561

ทั่วไป
อัญชสา ทรรศนียกุล

19 รามคำแหง 70 ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 03 ธันวาคม 2561

ทั่วไป
อัญชสา ทรรศนียกุล

19 รามคำแหง 70 ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2544

วันที่ลงทะเบียน: 03 ธันวาคม 2561

โรงเรียน
ศรีเทพประชาสรรค์

58หมู่12 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียน
กศน.อำเภอเชียงขวัญ

กศน.อำเภอเชียงขวัญ หมู่ 2 - ถ.- พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤศจิกายน 2561

สถานีตำรวจ
กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

บก.สส.ภ.๕ ถ.มหิดล หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤศจิกายน 2561

สถานีตำรวจ
สภ.บ้านฝาง

355 2 ถ.มะลิวัลย์ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 21 พฤศจิกายน 2561