รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
คลินิกช่วยเลิกบุหรี่โรงพยาบาลแม่สรวย

108 13 ถ.เชียงราย - เชียงใหม่ แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

223/3 - ถ.อนามัย กำแพงเเพชร รัตภูมิ สงขลา 90180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเหลือง

47 บ้านเมืองราม หมู่ 4 ถ.แสงดาว ห้วยสอน นาเหลือง เวียงสา น่าน 55110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2561

สถานที่ราชการ
รพ.สต. คลองวัว

67/2 ต.คลองวัว คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

448 - ถ.สกล-นาแก ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ

หมู่ 3 บ้านโคกตะพาบ หมู่ 3 บ้านโคกตะพาบ ถ.- ตาจั่น คง นครราชสีมา 30260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสตูล

55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤษภาคม 2561

ทั่วไป
ร้านธันวาเครื่องเย็น

115/3 ม.3 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
ตำรวจ

492/1 - ถ.พระราม 1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2561

เทศบาล
เทศบาลตำบลพรรณานคร

หมู่ 2 ถ.สกล-อุดร พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2561

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน

ม.8 มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2561

อบต.
อบต.จาน

หมู่ 8 - ถ.- จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2561