รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา

105 หมู่ 2 ถ.- หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 66180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

406. อาคาร1 ถ.ธรรมนูญวิถี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย

- 8 ถ.นาเกลือ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

สสอ. / สสจ.
สนง สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

139 ม 4 ตำบล หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

72 ถ.นิกรบำรุง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านหัวโนน

52 9 ถ.- ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
ห้วยทรายวิทยาคม

4 หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
ร.ร. บ้านหนองกก (ประชาพัฒนา)

ม. 2 หนองบัวน้อย สีดา นครราชสีมา 30140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

- 12 ถ.- ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองนกไข่

38/1 ม.4 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองนกไข่

38/1 ม.4 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
ไพศาลวิทยาคม

22 4 ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561