รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2

- 10 ถ.- คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
วัดยางแขวนอู่

6 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 65140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2556

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
หนองห้างอำนวยวิทย์

2 หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านดงหมู

- 12 ถ.- คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 46160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
สมสะอาดพิทยาสรรพ์

33 1 สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
ทุ่งคลองวิทยา

210 1 ถ.166หมู่1 ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง

- - ถ.- นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ราชการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม

13 13 หมู่ 13 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ถ.- ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2562

อื่นๆ (กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์)
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

- อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ถ.- ตำบลตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชน ๓ บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)

2 5 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านนาข่อย

145/1 ม.1 ยะรม เบตง ยะลา 95110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาล
แปลงยาว

60ม.4ต.วังเย็นอ.แปลงยาวจ.ฉะเชิ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2562