รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดยม

111 2 วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 มีนาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านตาเปียง

- หมู่ 1 ถ.- สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 มีนาคม 2562

โรงพยาบาล
หนองบุญมาก

198 หมู่ 4 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ถ.โชคชัย เดชอุดม หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(บ้านลาดใหญ่)

135 7 ถ.- กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
บริษัท ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(เมืองชัยภูมิ) จำกัด

516 หมู่ 2 โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
บริษัท ชัยภูมิศรีสมวงศ์ จำกัด

134/35 10 ถ.นิเวศรัตน์ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(นิเวศรัตน์)

49/3 8 ถ.นิเวศรัตน์ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส ชัยภูมิ

234 8 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(กม.2)

8 หมู่ 11 ถ.- โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(ชัยภูมิ-ตาดโตน)

127 4 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(กม.2)

8 - ถ.- โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง

- - ถ.- นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2562