รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ร้านอาหาร
ร้านข้าวป้ามวล

170 ม.3 ห้วงน้ำขาว เมืองตราด ตราด 23000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนผาแดงวิทยาคท

- - ถ.- ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤศจิกายน 2562

ร้านอาหาร
ร้าน แอด วอเตอร์ไซด์ เชียงราย

307/6 หมู่ 6 ถ.เวียงบูรพา ต. ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤศจิกายน 2562

ทั่วไป
ชลการแพทย์

200/4 สี่แยกพระธรรมขันต์ ถ.หมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤศจิกายน 2562

อื่นๆ (ชุมชนเพชรโสธร จังหวัดลพบุรี)
ชุมชนเพชรโสธร

110/429 110/429 หมู่ 4 ชุมชนเพชรโสธร ซ.9 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ถ.พหลโยธิน กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

ถ.- ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 31 ตุลาคม 2562

โรงเรียน
คำไฮวิทยา

ม.8 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 ตุลาคม 2562

สำนักงาน
บจก นวกิจอินเตอร์เนชั่นแนลเคมีคอลส?

111/38 ซอย1/4 ถ.เทอดพระเกียรติ วัดขลอ บางกรวย นนทบุรี 11130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 24 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9 - ถ.แจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงทะเบียน: 15 ตุลาคม 2562

ตลาด
ตลาดสดบางพลี

199/94 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 07 ตุลาคม 2562

โรงเรียน
บ้านซำโพธิ์

๑๔๑ - ถ.- ซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 04 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสัตว์นครินทร์

2363 ซอยพัฒนาการ49 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 03 ตุลาคม 2562