• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,343
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  132
 • เทศบาล
  0
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
 • หน่วยงานที่ลงทะเบียน : *
  โปรดระบุหน่วยงาน : *
 • ชื่อหน่วยงาน : *
 • ที่อยู่เลขที่ :
 • อาคาร/หมู่/ซอย :
 • ถนน :
 • แขวง/ตำบล : *
 • จังหวัด : *
 • เขต/อำเภอ : *
 • รหัสไปรษณีย์ : *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *
 • อีเมล์ :
 • เว็บไซต์ :
 • องค์กรของท่านปลอดบุหรี่ตั้งแต่ :
   พ.ศ. 
 • รหัสยืนยัน : *
ขอคุณที่ร่วมรณรงค์กับเรา
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง