กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
*ชื่อ - สกุล :
*อีเมล :
ชื่อหน่วยงาน :
โฆษณารณรงค์เลิกสูบบุหรี่ สสส. ชุด ”ถึงคนสูบบุหรี่”
รหัส :ชุด ”คนใหม่” 45 วินาที
ประเภทสื่อ :สื่อรณรงค์แนะนำ
เผยแพร่ :28 พ.ค. 58
เปิดดู :2,358
รายละเอียด
50,710 ครอบครัว ต้องสูญเสียคนที่รักเพราะบุหรี่... สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตอกย้ำถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่