กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
*ชื่อ - สกุล :
*อีเมล :
ชื่อหน่วยงาน :
ถอดบทเรียนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (เล่ม ุ6) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส :14-02-0334
ประเภทสื่อ :คลังสื่อเก่า
เผยแพร่ :5 พ.ค. 57
เปิดดู :1,533
รายละเอียด

 ถอดบทเรียนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (เล่ม ุ6) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถอดบทเรียนโครงการนำร่องบูรณาการ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลอดบุหรี่ ต้นแบบในการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพในชุมชน พ.ศ.2553-2554

ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่รูปแบบอื่น

 [PDF | 162 หน้า | 66MB]

ดาวน์โหลด