กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
*ชื่อ - สกุล :
*อีเมล :
ชื่อหน่วยงาน :
ถอดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่ (สื่อเฉพาะ)
รหัส :14-04-0369
ประเภทสื่อ :คลังสื่อเก่า
เผยแพร่ :5 พ.ค. 57
เปิดดู :3,002
รายละเอียด

ถอดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่  ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่รูปแบบอื่น (PDF) 
สรุปบทเรียนการดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนปลอดบุหรี่

ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่รูปแบบอื่น
 [PDF | 31 หน้า | 2.57MB]

ดาวน์โหลด