รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน

ูบ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรฮอด

557 2 ถ.เชียงใหม่-หางดง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย

243 1 ถ.เจริญทัศนา อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 50310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจโหล่งขอด

4 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 50190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจหนองตอง

242 2 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรหางดง

3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง

422 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50340

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรสันทราย

4 5 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง

113-117 1 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรสารภี

46 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรสะเมิง

สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง

เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557