• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรหางดง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:50:17
 • สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  422 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50340
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:48:52
 • สถานีตำรวจภูธรสันทราย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  4 5 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:47:36
 • สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  113-117 1 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:46:10
 • สถานีตำรวจภูธรสารภี
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  46 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:44:48
 • สถานีตำรวจภูธรสะเมิง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:40:10
 • สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50350
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:38:24
 • สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  230 9 แม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:34:57
 • สถานีตำรวจภูธรแม่อาย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  193 4 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 50280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:32:55
 • สถานีตำรวจภูธรแม่วาง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  180 1 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:31:15
 • สถานีตำรวจภูธรแม่ริม
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:28:08
 • สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  143 14 บ้านเจดีย์เจริญ ถ.เชียงใหม่-พร้าว แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:27:06
6/47