• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  795/185 7 ถ.อุดร-ขอนแก่น โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 11:38:31
 • ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  489 ถ.รัตนาเขต เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 16:15:19
47/47