• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรตาคลี
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 09:45:55
 • สภ.คลองหลวง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  35 7 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 13:18:24
 • กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  795/185 7 ถ.อุดร-ขอนแก่น โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 11:38:31
 • ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  489 ถ.รัตนาเขต เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 16:15:19
47/47