• ทั่วไป
  1,111
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,928
 • สำนักงาน
  1,301
 • โรงเรียน
  1,333
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  102
 • สถานที่ราชการ
  131
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บ้านไพล
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1 9 ถ.ทางพาด - ชุมพวง ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2559 00:22:29
 • โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 1 - ถ.- ตำบลวังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2559 13:56:27
 • เสนาบดี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ถนนวิไลเสนา เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2547
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2559 11:16:22
 • วิไลเกียรติอุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  505 ม.7 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2559 10:40:33
 • วิไลเกียรติอุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  505 ม.7 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2559 10:39:11
 • ้โรงเรียนเซนต์หลุนส์ศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  23 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2559 17:45:04
 • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  23 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2559 15:10:15
 • โรงเรียนแสงอรุณ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  177 ถ.เทศบาลสาย 1 วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2559 10:14:16
 • คลองขวาง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  205/1 6 ถ.- ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 23000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2559 09:07:24
 • สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  333 13 ถ.ผาสุก สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 พฤษภาคม 2559 15:44:26
 • โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  42 ถ.ปิยะมหาราชาลัย ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 พฤษภาคม 2559 12:38:47
 • ชมรม อย.น้อย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  42 ถ.ปิยะมหาราชาลัย ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤษภาคม 2559 17:57:29
9/112