• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  245 ม.6 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 17:29:05
 • บ้านหนองบัวลี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 13:03:13
 • โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 5 - ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา 30190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 10:19:42
 • บ้านปากคลองโรงนาค
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  50/5 หมู่ที่5 ตำบลอ่างศิลา อำเ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค ถ.บางแสน-อ่างศิลา อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 09:23:07
 • บ้านทุ่งยาว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 3 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2559 14:31:32
 • โรงเรียนบ้านชากพุดซา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  9/30 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 พฤษภาคม 2559 10:32:09
 • โรงเรียนบ้านกล้อทอ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  140 2 ถ.- แม่จัน อุ้มผาง ตาก 63170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 พฤษภาคม 2559 14:05:24
 • โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  57 ม.1 ถ.- สะพลี ปะทิว ชุมพร 86230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 พฤษภาคม 2559 13:17:43
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  30 13 ถ.ชยางกูร โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2559 11:14:05
 • โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  999 บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2559 00:47:36
 • โรงเรียนวัดเขาน้อย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่10 - ถ.- วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 พฤษภาคม 2559 18:05:53
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  239 - ถ.- สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 พฤษภาคม 2559 14:18:28
9/113