• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- เทพาลัย คง นครราชสีมา 30260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มิถุนายน 2560 13:50:16
 • โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 3
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  999 999 หมู่ 13 หมู่บ้านไทยสมุทร ต.บางแก้ว อ.บางพลี ถ.บางนา - ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 มิถุนายน 2560 14:44:38
 • โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  3/5 หมู่ 3 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2560 11:51:48
 • โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  60 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2560 01:43:47
 • บ้านปางขอน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  285 หมู่ 7 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 มิถุนายน 2560 15:35:53
 • โรงเรียนบ้านหนองยาว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 8 ถ.ปราสาท - ทุ่งมน สมุด ปราสาท สุรินทร์ 32140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 มิถุนายน 2560 14:07:16
 • โรงเรียนบ้านหนองยาว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 8 ถ.ปราสาท - ทุ่งมน สมุด ปราสาท สุรินทร์ 32140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 มิถุนายน 2560 14:03:40
 • โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  60 7 ในเมือง ปากช่อง นครราชสีมา 30320
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2560 12:49:10
 • โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 92170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2560 14:30:47
 • โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 1 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 10:53:57
 • เพชรวิทยาคาร
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  114 7 ถ.- บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 20:40:21
 • เมืองแงง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  283 หมู่ 1 บ้านทุ่งกวาง ถ.ปัว-เชียงกลาง แงง ปัว น่าน 55120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 12:21:20
9/124