รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย

หมู่7 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 20 เมษายน 2561

โรงเรียน
สตรีสิริเกศ

ถ.ปลัดมณฑล เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2561

โรงเรียน
พนมทวนชนูปถัมภ์

12 8 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 เมษายน 2561

โรงเรียน
ศรีอรุโณทัย

ึึ71 - ถ.ท่าเมือง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 05 เมษายน 2561

โรงเรียน
ศรีเอี่ยมอนุสรณ์

11 ถ.บางนา บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 29 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดโป่ง

141 หมู่ 6 ซอยห้วยยายมุก โป่ง บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

683 หมู่ 5 ถ.- ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะง้อ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

หมู่๒ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ หมู่๒ ถ.- หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงเรียน
ร.ร วัดลาดบัวขาว(อุดมสุวรรณประชาสรรค์)

100/12 หมู่ 6 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

173 หมู่ 3 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 75100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

72 หมู่ 10 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

149-151 หมู่4 ถ.บุรีราษฎร์ แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 22 มีนาคม 2561