• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บ้านต้นผึ้ง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1 หมู่ 7 ถ.- หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤศจิกายน 2559 13:17:39
 • แม่ยาววิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  79 6 ถ.- แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 พฤศจิกายน 2559 09:55:52
 • แม่ยาววิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  79 6 ถ.- แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 พฤศจิกายน 2559 09:54:06
 • ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  139 หมู่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงข หมู่ 9 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 พฤศจิกายน 2559 05:27:43
 • เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  41 12 ถ.เวียงชัย-เชียงของ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 พฤศจิกายน 2559 13:18:17
 • โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่บ้านไพรสวรรค์ - ถ.ไพรสวรรค์ - แปลงสี่ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 ตุลาคม 2559 09:21:21
 • โรงเรียนเมธีพิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 7 ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 กันยายน 2559 21:29:41
 • โรงเรียนเมธีพิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ. อ.เมืองพิตร. ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 กันยายน 2559 17:45:33
 • ดอนตาลวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  โรงเรียนดอนตาลวิทยา ถ.ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 49120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กันยายน 2559 15:44:35
 • โรงเรียนบ้านปราสาท
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 15 - ถ.- ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2559 11:37:21
 • โรงเรียนบ้านปราสาท
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 15 - ถ.- ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2559 11:34:53
 • โรงเรียนบ้านปราสาท
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 15 - ถ.- ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2559 11:30:13
9/117