รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
หนองปลาปากจำปาทอง

หมู่ที่1 - ถ.- หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง

68 หมู่ 8 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
ชุมชนบ้านถ่อน

342 หมู่ 4 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง

1 หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 44130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านหนองแวง

- 7 ถ.- น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
ธนากรสงเคราะห์

52 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ

หมู่13 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล

บ้านโปโล - ถ.- ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

154 154 หมู่ที่ 1 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340 ถ.- ต้า ขุนตาล เชียงราย 57340

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหวาย

เลขที่ 1 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านกุดเต่าวิทยา

- ม.3 ถ.- กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 05 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านกุดเต่าวิทยา

- ม.3 ถ.- กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 05 กุมภาพันธ์ 2561