• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  99 ม.5 - ถ.- เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2559 04:35:41
 • โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ๑๙๒ หมู่ที่ ๓ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มิถุนายน 2559 18:50:36
 • ลำไพลราษฎร์อุทิศ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 2 ต.ลำไพล - ถ.ลำไพลตก ลำไพล เทพา สงขลา 90260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2559 21:03:15
 • ลำไพลราษฎร์อุทิศ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 2 ต.ลำไพล - ถ.ลำไพลตก ลำไพล เทพา สงขลา 90260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2559 20:54:22
 • บ้านหนองบัวทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 11 - ถ.- บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2559 15:59:03
 • โรงเรียนโชคชัยวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 5 บ้านคำพอก ถ.ชยางกูร โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2559 06:09:57
 • บ้านยางนกกระทุง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 66220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2559 08:36:27
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 12 ถ.- ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 21:49:32
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 12 ถ.- ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 21:32:00
 • โรงเรียนวัดหนองบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  28 11 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 21:21:29
 • โรงเรียนวัดหนองบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  28 11 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 21:17:35
 • โรงเรียนวัดหนองบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  28 11 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 21:15:00
8/113