• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วัดกาบบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  อ.เดิมบางนางบวช หมู่ 6 ถ.นางบวช - สิงห์บุรี ต.เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 กุมภาพันธ์ 2560 21:07:17
 • โรงเรียนบ้านกล้อทอ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  140 2 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 63170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กุมภาพันธ์ 2560 12:25:58
 • โรงเรียนประชาอุทิศ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  โรงเรียนประชาอุทิศ หมู่7 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กุมภาพันธ์ 2560 09:40:22
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  74/11 หมู่ 5 ถ.พิบูลสงคราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กุมภาพันธ์ 2560 13:38:01
 • โรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  29 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 502300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กุมภาพันธ์ 2560 12:31:03
 • บ้านหนองตอ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 7 - ถ.- นาสวรรค์ บึงกาฬ หนองคาย 38000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 มกราคม 2560 14:23:48
 • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจัน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 2 - ถ.- ประจัน ยะรัง ปัตตานี 94160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 มกราคม 2560 17:06:13
 • โรงเรียนบ้านสร้างเรือ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.5 ถ.ศรีสะเกษ -สุรินทร์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 ธันวาคม 2559 09:41:13
 • โรงเรียนบ้านในสอย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  132 หมู่ 4 - ถ.- ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 ธันวาคม 2559 13:12:33
 • โรงเรียนนครไทย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  265 หมู่ 4 ถ.- นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 ธันวาคม 2559 07:45:14
 • นครไทย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  265 หมู่ 4 ถ.- นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 ธันวาคม 2559 07:42:50
 • นครไย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  265 ู่4 ถ.- นครไย นครไทย พิษณุโลก 65120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 ธันวาคม 2559 07:27:00
8/117