• ทั่วไป
  1,111
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,928
 • สำนักงาน
  1,301
 • โรงเรียน
  1,333
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  102
 • สถานที่ราชการ
  131
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านชากพุดซา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  9/30 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 พฤษภาคม 2559 10:32:09
 • โรงเรียนบ้านกล้อทอ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  140 2 ถ.- แม่จัน อุ้มผาง ตาก 63170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 พฤษภาคม 2559 14:05:24
 • โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  57 ม.1 ถ.- สะพลี ปะทิว ชุมพร 86230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 พฤษภาคม 2559 13:17:43
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  30 13 ถ.ชยางกูร โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2559 11:14:05
 • โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  999 บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2559 00:47:36
 • โรงเรียนวัดเขาน้อย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่10 - ถ.- วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 พฤษภาคม 2559 18:05:53
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  239 - ถ.- สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 พฤษภาคม 2559 14:18:28
 • วัดใหม่กระทุ่มล้ม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  30 หมู่ 4 ถ.ร่วมพัฒนา ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 พฤษภาคม 2559 09:12:11
 • โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  367 หมู่ 1 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2547
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2559 17:00:50
 • บ้านบ่อดินสอพอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  29 หมู่ที่ 6 ถ.- ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 15170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2559 15:08:26
 • โรงเรียนดลวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1 ซอยศูนย์วิจัย 10 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 พฤษภาคม 2559 18:40:19
 • งานอนามัย โรงเรียนวัดท่าข้าม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  94 หมู่ที่ 6 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 พฤษภาคม 2559 14:47:39
8/112