รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านซับใต้

444 6 พญาเย็น บัวใหญ่ นครราชสีมา 30320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านห้วยทราย

คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนม่วง

- หมู่ 7 ถ.- ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง

- 3 ถ.- นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านหนองตอ-บัวเสียว

45 หมู่ที่ 7 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

100 ม.11 - ถ.- วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านบัว

- 14 ถ.- กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 32120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

239 10 ถ.- โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านซำ

- หมู่ 3 ถ.- ต.สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ

ม.13 - ถ.- ทรายขาว วังสะพุง เลย 42130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
รร.บ้านสร้างแป้น

6 สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โนนเพชรพัมนา

สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561