• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  215 4 ถ.- เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 61180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 เมษายน 2560 20:49:13
 • โรงเรียนบ้านโอทะลัน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  204 ม.10 ต.จรัส บัวเชด สุรินทร์ 32230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2560 22:07:18
 • โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่11 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 26120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 เมษายน 2560 12:24:03
 • โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่11 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 26120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 เมษายน 2560 12:20:59
 • โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่ 11 ถ.- บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 26120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 เมษายน 2560 10:59:08
 • โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  8/1 หมู่ที่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 เมษายน 2560 18:44:40
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ๑๓๔/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 เมษายน 2560 16:56:16
 • กันตังรัษฎาศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  132 หมู่ 9 บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 92110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2560 11:40:37
 • โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  51 ซอยสุขสวัสดิื 19 ถ.สุขสวัสดิื์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2560 10:22:00
 • โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 10 เวียงผางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 มีนาคม 2560 08:34:10
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - 12 ถ.- ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 มีนาคม 2560 05:46:51
 • แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  84 7 ตาดควันวิทยาคม พญาเม็งราย เชียงราย 57290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 มีนาคม 2560 22:04:30
5/117