• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,426
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บ้านปางขอน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  285 หมู่ 7 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 มิถุนายน 2560 15:35:53
 • โรงเรียนบ้านหนองยาว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 8 ถ.ปราสาท - ทุ่งมน สมุด ปราสาท สุรินทร์ 32140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 มิถุนายน 2560 14:07:16
 • โรงเรียนบ้านหนองยาว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 8 ถ.ปราสาท - ทุ่งมน สมุด ปราสาท สุรินทร์ 32140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 มิถุนายน 2560 14:03:40
 • โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  60 7 ในเมือง ปากช่อง นครราชสีมา 30320
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2560 12:49:10
 • โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 92170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2560 14:30:47
 • โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 1 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 10:53:57
 • เพชรวิทยาคาร
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  114 7 ถ.- บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 20:40:21
 • เมืองแงง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  283 หมู่ 1 บ้านทุ่งกวาง ถ.ปัว-เชียงกลาง แงง ปัว น่าน 55120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 12:21:20
 • โรงเรียนท่าจำปาวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  50 หมู่ที่ 10 ถ.ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม 48120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2560 17:40:10
 • ศรีโคตรบูณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  225 10 ถ.ชยางกูร บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม 48000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2560 12:53:49
 • โรงเรียนบ้านคูหา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม4 - ถ.- คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 90210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2560 11:27:13
 • บ้านคลองดินดำ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 8 บ้านคลองดินดำ ต.หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2560 18:58:54
5/119