• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วัดถ้ำคีรีวงศ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.1 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 21:43:59
 • บ้านหนองด้วงวังประทุม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  บ้านหนองด้วง หมู่ 3 หมู่ 3 ถ.- อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 39170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 20:26:04
 • โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  646 12 ถ.- ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 กุมภาพันธ์ 2560 14:08:48
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - 12 ถ.- ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 กุมภาพันธ์ 2560 13:27:33
 • โรงเรียนวัดหัวไผ่
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  19 หมู่ 3 ถ.ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 กุมภาพันธ์ 2560 10:21:18
 • บ้านหนองหัวช้าง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  138 หมู่ 3 ถ.- หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี 15230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กุมภาพันธ์ 2560 14:34:19
 • วัดกาบบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ ุ6 ถ.นางบวช - สิงห์บุรี ต.เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 กุมภาพันธ์ 2560 21:15:43
 • วัดกาบบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  อ.เดิมบางนางบวช หมู่ 6 ถ.นางบวช - สิงห์บุรี ต.เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 กุมภาพันธ์ 2560 21:07:17
 • โรงเรียนบ้านกล้อทอ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  140 2 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 63170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กุมภาพันธ์ 2560 12:25:58
 • โรงเรียนประชาอุทิศ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  โรงเรียนประชาอุทิศ หมู่7 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กุมภาพันธ์ 2560 09:40:22
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  74/11 หมู่ 5 ถ.พิบูลสงคราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กุมภาพันธ์ 2560 13:38:01
 • โรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  29 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 502300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กุมภาพันธ์ 2560 12:31:03
5/114