รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะง้อ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

หมู่๒ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ หมู่๒ ถ.- หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงเรียน
ร.ร วัดลาดบัวขาว(อุดมสุวรรณประชาสรรค์)

100/12 หมู่ 6 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

173 หมู่ 3 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 75100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

72 หมู่ 10 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

149-151 หมู่4 ถ.บุรีราษฎร์ แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 22 มีนาคม 2561

โรงเรียน
ธรรมศาสนิสลาม

13 6 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 95160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 20 มีนาคม 2561

โรงเรียน
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง

3 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"

1781 1781 ถนนราษฎร์เจริญ ถ.ราษฎร์เจริญ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่98

168 หมู่ 2 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี

310 3 ถ.- นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 18 มีนาคม 2561

โรงเรียน
สาวแล

หมู่ที่ 6 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวทราย

- หมู่ที่ 12 ถ.- พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2561