รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

223/3 - ถ.อนามัย กำแพงเเพชร รัตภูมิ สงขลา 90180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

448 - ถ.สกล-นาแก ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ

หมู่ 3 บ้านโคกตะพาบ หมู่ 3 บ้านโคกตะพาบ ถ.- ตาจั่น คง นครราชสีมา 30260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
อนุบาลตาดควัน

7 1 ถ.- ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 57590

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2561

โรงเรียน
บ้านพนาหนองหิน

135 7 แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 เมษายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย

หมู่7 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 20 เมษายน 2561

โรงเรียน
สตรีสิริเกศ

ถ.ปลัดมณฑล เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2561

โรงเรียน
พนมทวนชนูปถัมภ์

12 8 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 เมษายน 2561

โรงเรียน
ศรีอรุโณทัย

ึึ71 - ถ.ท่าเมือง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 05 เมษายน 2561

โรงเรียน
ศรีเอี่ยมอนุสรณ์

11 ถ.บางนา บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 29 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดโป่ง

141 หมู่ 6 ซอยห้วยยายมุก โป่ง บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

683 หมู่ 5 ถ.- ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561