รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

258 6 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 31260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

258 6 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 31260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ

26 3 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านรับร่อ

หมู่ที่ 7 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 86190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ

498 4 ถ.ชุมพร-หาดทรายรี ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร 86120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

หมู่ที่ 3 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 90180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามหนองครอง

4 ดู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแป-ระใต้

ม.4 ท่าเรือ ท่าแพ สตูล 91150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

235 1 ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

1 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านชมภูพาน

16 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 47180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา

674/9 ถ.บุษบา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557