รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนป่ากั้งวิทยา

18 5 ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด

304 9 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 40230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าช่วง

112 6 ถ.บ้านเชียง - อ้อมกอ ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 41310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

12 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 37180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนเกวลินวิทยา

120/19 16 ถ.เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว

5 บางช้าง สามพราน นครปฐม 73110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา

ม.7 โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 41160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

หมู่ 14 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 55000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหนองพลับวิทยา

516 2 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนวัดโป่ง

36/2 7 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ปัถวี มะขาม จันทบุรี 22150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดรวง

3 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์

8 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557