• ทั่วไป
  1,111
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,928
 • สำนักงาน
  1,301
 • โรงเรียน
  1,333
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  102
 • สถานที่ราชการ
  131
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  234/3 หมู่ 1 ถ.สระบัวก่ำ-ท่าช้าง ตำบลบ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 พฤษภาคม 2559 16:52:51
 • โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  222 2 ถ.จันทอุดม เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 210000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 พฤษภาคม 2559 09:18:38
 • โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  226/24 ถ.มะโน ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 พฤษภาคม 2559 14:27:39
 • โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  107 ม.3 - ถ.- ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 พฤษภาคม 2559 21:37:07
 • เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.ปทุมมาลัย แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 พฤษภาคม 2559 20:14:33
 • เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.ปทุมมาลัย แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 พฤษภาคม 2559 20:10:40
 • เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.ปทุมมาลัย แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 พฤษภาคม 2559 20:06:46
 • เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.ปทุมมาลัย แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 พฤษภาคม 2559 07:25:49
 • โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  เลขที่ - - ถ.ปทุมมาลัย แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 พฤษภาคม 2559 07:18:12
 • หนองหว้าพิทยาสรรค์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  13 5 ถ.มิตรภาพ หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา 30120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 พฤษภาคม 2559 17:51:16
 • โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  2/1 - ถ.บริพัตร ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 พฤษภาคม 2559 19:32:31
 • โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  2/1 - ถ.บริพัตร ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 พฤษภาคม 2559 10:26:51
10/112