• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,471
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  183
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  451 ถ.มหิดล ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2560 14:08:05
 • พิกุลทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  229 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2560 08:27:12
 • พิกุลทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  229 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2560 11:32:23
 • พิกุลทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  229 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2560 11:29:03
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ๒๓๕ - ถ.- ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ๓๕๑๑๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2560 16:37:20
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  122 12 ถ.- ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤษภาคม 2560 15:45:06
 • โคกโพธิ์ไชยศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  67 8 ถ.โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา อ.โคกโพธิ์ไชย บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 พฤษภาคม 2560 10:44:20
 • วิทยาลัยการอาชีพไชยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  221 หมู่ 1 ถ.- เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 พฤษภาคม 2560 15:12:07
 • โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  37/1 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท บ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 พฤษภาคม 2560 12:57:49
 • โรงเรียนเทพพิทักษ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  55/5 พฤกษา49 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 พฤษภาคม 2560 11:45:35
 • โรงเรียนวัดหนองจิก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม. 6 - ถ.- บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 เมษายน 2560 13:59:41
 • โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่9 - ถ.- บึงศาล องครักษ์ นครนายก 26120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2560 09:18:45
10/123