รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ไพศาลวิทยาคม

22 4 ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)

หมู่ 2 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง

362 8 ถ.เทิง_เชียงของ บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านโพนงาม

94 หมู 10 บ.โพนงาม ถ.- คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์

หมู่ที่ 12 บ้านดอนสวน ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านขว้างใหญ่

133 8 ถ.- มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง

88 หมู่ 7 7 ถ.- มะบ้สา ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก

39 1 อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านธาตุประทับ

125 6 หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)

270 11 ถ.- สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)

270 11 ถ.- สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)

270 11 ถ.- สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2561