• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านปราสาท
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 15 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2559 11:18:36
 • โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  92 หมู่ที่1 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 92110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2559 10:11:45
 • โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  132 หมู่ 9 ถ.- ตำบลบ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 92110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 สิงหาคม 2559 23:24:18
 • บ้านนาโพธิ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  259/7 7 ถ.- นาบอน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 สิงหาคม 2559 07:50:32
 • บ้านนาโพธิ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  259/7 7 ถ.- นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 80220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 สิงหาคม 2559 07:46:31
 • โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  111 3 ถ.ลำทับ - ทุ่งใหญ่ ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 สิงหาคม 2559 22:13:49
 • บ้านหนองจิก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 2 - ถ.- เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 สิงหาคม 2559 17:17:58
 • ดรุณราษฎร์วิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  7 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2559 12:43:28
 • โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  10/1 - ถ.บริพัตร ตำบลท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กรกฎาคม 2559 15:09:27
 • บ้านหนองจิก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 2 ถ.- เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2559 10:06:09
 • โรงเรียนบ้านลำภาศ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 4 - ถ.- บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2559 16:15:58
 • โรงเรียนบ้านลำภาศ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 4 บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2559 16:08:26
10/117