รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)

247 หมู่ 7 สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านนนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยสภรณ์)

- - ถ.- นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านแมตวิทยาคาร

204 4 สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านเล้าวิทยาคาร

178 4 ถ.- หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านโนนแท่น

หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

86 - ถ.- โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา)

527 หมู่ที 17 ถ.คชพลายุกต์ เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
สหสามัคคีวิทยา

- - ถ.- โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหมูม้น

199 บ้านหมูม้น ต.หมูม้น อ.เช - ถ.- หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านสวนมอญ

120 4 ถ.- อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดช่องพราน

- 2 ถ.เบิกไพร-เขางู เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย

51 4 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2561