รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนศรีสว่าง

หมู่ที่ 2 งิ้ว เทิง เชียงราย 57160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 05 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหวาย

เลขที่ 1 หมู่13 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 04 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเลิงใต้

85 หมู่ 12 85 หมู่ 12 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 04 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเลิงใต้

85 หมู่ 12 - เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 04 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงพระราม

101 หมู่ที่ 4 พระเพลอง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 04 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

6 6 ถ.- หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 04 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

6 6 ถ.- หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 04 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
หนองแสงวิทยาเสริม

หมู่ที่ 2 ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 03 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบรรพตวิทยา

14 ปอ เวียงแก่น เชียงราย 57310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 03 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม

หมู่10 - ถ.- ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะเดา

121 1 ถ.- สะเดา บัวเชด สุรินทร์ 32230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะเดา

121 1 ถ.- สะเดา บัวเชด สุรินทร์ 32230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 กุมภาพันธ์ 2561