• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วัดใหม่กระทุ่มล้ม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  30 หมู่ 4 ถ.ร่วมพัฒนา ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 พฤษภาคม 2559 09:12:11
 • โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  367 หมู่ 1 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2547
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2559 17:00:50
 • บ้านบ่อดินสอพอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  29 หมู่ที่ 6 ถ.- ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 15170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2559 15:08:26
 • โรงเรียนดลวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1 ซอยศูนย์วิจัย 10 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 พฤษภาคม 2559 18:40:19
 • งานอนามัย โรงเรียนวัดท่าข้าม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  94 หมู่ที่ 6 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 พฤษภาคม 2559 14:47:39
 • บ้านไพล
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1 9 ถ.ทางพาด - ชุมพวง ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2559 00:22:29
 • โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 1 - ถ.- ตำบลวังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2559 13:56:27
 • เสนาบดี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ถนนวิไลเสนา เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2547
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2559 11:16:22
 • วิไลเกียรติอุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  505 ม.7 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2559 10:40:33
 • วิไลเกียรติอุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  505 ม.7 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2559 10:39:11
 • ้โรงเรียนเซนต์หลุนส์ศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  23 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2559 17:45:04
 • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  23 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2559 15:10:15
10/113