• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ธาดาอนุสรณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  25 ถ.เทศบาล 12 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2560 11:25:00
 • โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 1 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 พฤษภาคม 2560 14:56:04
 • ชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  11 11 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 พฤษภาคม 2560 08:46:13
 • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  451 ถ.มหิดล ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2560 14:08:05
 • พิกุลทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  229 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2560 08:27:12
 • พิกุลทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  229 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2560 11:32:23
 • พิกุลทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  229 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2560 11:29:03
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ๒๓๕ - ถ.- ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ๓๕๑๑๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2560 16:37:20
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  122 12 ถ.- ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤษภาคม 2560 15:45:06
 • โคกโพธิ์ไชยศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  67 8 ถ.โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา อ.โคกโพธิ์ไชย บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 พฤษภาคม 2560 10:44:20
 • วิทยาลัยการอาชีพไชยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  221 หมู่ 1 ถ.- เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 พฤษภาคม 2560 15:12:07
 • โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  37/1 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท บ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 พฤษภาคม 2560 12:57:49
10/123