รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
บจก.คอมมาเนีย

109/58 c6 ถ.345 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 60000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด

25/2 4 ชวนพัฒน์ ถ.เลียบคลองรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

123/13 6 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม)

115 17 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด

25/2 ชวนพัฒน์ ถ.เลืยบคลองรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)

196 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
ศูนย์พิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

83 / 24 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มาหชน)

33/2 หมู่ที่ 7 ถ. บางนา - ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
บริษัท เอฟ เอส เค (ไทยแลนด์)จำกัด

101 นิคมฯไฮเทค 1 ถ. สายเอเซีย ก.ม.59-60 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
บ.บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด

12 1 ถ.เพชรเกษม บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม 73110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด

234/51 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78/19 ถ.สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

สำนักงาน
บ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด สาขา ชุมพร

126 8 ถ.เพชรเกษม เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 86210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557