• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลป่าซาง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  46 ถ.ลำพูน ต.นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 51120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:10:38
 • โรงพยาบาลแวงน้อย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  55 ม.16 ต.ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:04:51
 • โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  60/2 ม. 4 ต.ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:57:27
 • รพ.สต.บ้านหนองบัวขาว
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม.5 ต.ซีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:41:28
 • โรงพยาบาลบางกรวย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  44 ม.8 ถ.บางกรวย-จรัญถนอม ต.วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:34:04
 • โรงพยาบาลคูเมือง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  101 ม. 6 ต.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:21:09
 • รพ.สต.วังตะเฆ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:10:10
 • โรงพยาบาลขุขันธ์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  109 ม. 6 ต.หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:08:22
 • รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม. 12 ต.วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 80360
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:55:28
 • รพ.สต.หนองสรวง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  76/1 ม. 1 ต.หนองทรวง วิหารแดง สระบุรี 18150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:52:59
 • โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  229 ม.13 ต.คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:58:49
 • สถาบันบำราศนราดูร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ซ.ติวานนท์ 14 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:47:24
9/162