รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะกอก

223 ม.11 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2542

วันที่ลงทะเบียน: 11 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

1 ซอย 9 ถ. ชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพนราชตะพานหิน

1 ซ.9 ถ.ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน

- หมุ่ที่ 4 ถ.- ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 86210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
อาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ

71 ถ.จักกะพาก ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร

159 ม.11 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล

160 ม.3 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมตาบง

189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน

299ม.2 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ. - ถ.- โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านค่าย

144 ม.4 ถ.ระยอง - บ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
จิตเวชเลยราชนครินทร์

440 ม4 นาอาน เมืองเลย เลย 42000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มไทร

ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 96190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2560