• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,348
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  134
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • รพ.สต.วังตะเฆ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:10:10
 • โรงพยาบาลขุขันธ์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  109 ม. 6 ต.หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:08:22
 • รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม. 12 ต.วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 80360
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:55:28
 • รพ.สต.หนองสรวง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  76/1 ม. 1 ต.หนองทรวง วิหารแดง สระบุรี 18150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:52:59
 • โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  229 ม.13 ต.คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:58:49
 • สถาบันบำราศนราดูร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ซ.ติวานนท์ 14 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:47:24
 • โรงพยาบาลพิจิตร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  136 ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:45:17
 • รพ.สต.โนนหนามแท่ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:31:52
 • รพ.สต.บ้านตะลอมไผ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม. 1 ต.โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:22:21
 • รพ.สต. บ้านพันลำ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม. 5 ต.บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:16:13
 • รพ.สต.ละเอาะ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม.12 ต.ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:08:30
 • รพ.สต.คลองตะแบก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:27:00
9/162