รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมตาบง

189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน

299ม.2 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ. - ถ.- โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านค่าย

144 ม.4 ถ.ระยอง - บ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
จิตเวชเลยราชนครินทร์

440 ม4 นาอาน เมืองเลย เลย 42000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มไทร

ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 96190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านั่ง

67 1 ถ.- ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 66130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมตาบง

189 ม.7 - ถ.- ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมตาบง

189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมตาบง

189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมตาบง

189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท

หมู่ 10 ถ.ท่าอุเทน-นครพนม เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยบุรี

- 1 ถ.- ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 48120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2560