• ทั่วไป
  1,111
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,928
 • สำนักงาน
  1,301
 • โรงเรียน
  1,333
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  102
 • สถานที่ราชการ
  131
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลพิจิตร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  136 ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:45:17
 • รพ.สต.โนนหนามแท่ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:31:52
 • รพ.สต.บ้านตะลอมไผ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม. 1 ต.โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:22:21
 • รพ.สต. บ้านพันลำ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม. 5 ต.บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:16:13
 • รพ.สต.ละเอาะ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม.12 ต.ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:08:30
 • รพ.สต.คลองตะแบก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:27:00
 • รพ.สต.หว้าน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:01:49
 • รพสต.ขนุน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:50:41
 • โรงพยาบาลปักธงชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  327 ม. 14 ต.ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:42:20
 • อาภากรเกียรติวงศ์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  สุตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:42:10
 • พุ่มช่วง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ม.15 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:36:37
 • เทพรัตน์นครราชสีมา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:33:51
9/161