• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สหคลินิกแพทย์โสภณ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  518 สาธุประดิษฐ์ 58 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2559 09:34:12
 • โรงพยาบาลเบญจรมย์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤษภาคม 2559 20:57:29
 • โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังเวลเนสแคร์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1ม.4 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 พฤษภาคม 2559 08:05:32
 • โรงพยาบาลปทุมธานี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  7 - ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 พฤษภาคม 2559 15:40:18
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36/2 8 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 96180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2559 21:13:23
 • รพ.สต.ละหาร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36/2 8 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 96180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2559 21:07:59
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  859 ถ.กสิกรรม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 พฤษภาคม 2559 09:19:06
 • รพ.สต.บ้านพังสิงห์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  313 ม.2 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 พฤษภาคม 2559 11:21:33
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  56 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2559 13:00:02
 • ปากน้ำชุมพร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  95/5 หมู่3 ปากน้ำชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 86120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2559 09:17:56
 • โรงพยาบาลมายอ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  147/2 ม.1 มายอ มายอ ปัตตานี 94140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2559 11:11:47
 • โรงพยาบาลสรรพยา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  162 5 ถ.- โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท 17150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 เมษายน 2559 10:41:49
9/165