รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก

หมู่ที่ 4 - ถ.- ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 90210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำนำ้บัง

8 ถ.วิเชียรบุรี-เพชรบูรณ์ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลยะลา

กลุ่มงานจิตเวช 152 ถ.สิโรรส สะเตง เบตง ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปั้ว

170 หมู่ที่ 3 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน 55110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปั้ว

170 หมู่ที่ 3 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน 55110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลดอนเจดีย์

747 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจ 747 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน

ม.6 - ถ.- คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2554

วันที่ลงทะเบียน: 27 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
แก้งคร้อ

1057 1 ถ.ชัยภูมิชุมแพ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2547

วันที่ลงทะเบียน: 24 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านฝาง

330 9 ถ.มะลิวัลย์ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 17 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม

2 ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.ตกพรม

36 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.ตกพรม

36 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2560