รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
แก้งคร้อ

1057 1 ถ.ชัยภูมิชุมแพ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2547

วันที่ลงทะเบียน: 24 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านฝาง

330 9 ถ.มะลิวัลย์ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 17 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม

2 ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.ตกพรม

36 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.ตกพรม

36 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะกอก

223 ม.11 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2542

วันที่ลงทะเบียน: 11 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

1 ซอย 9 ถ. ชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพนราชตะพานหิน

1 ซ.9 ถ.ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน

- หมุ่ที่ 4 ถ.- ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 86210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
อาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ

71 ถ.จักกะพาก ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร

159 ม.11 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล

160 ม.3 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2560