• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลหัวไทร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  16 ม.4 - ถ.นครศร๊-หัวไทร หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 สิงหาคม 2558 09:57:26
 • โรงพยาบาลบ้านธิ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  265 ต.บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 51110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 14:13:50
 • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  54 ม.15 ต.ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 14:04:33
 • โรงพยาบาลปากพลี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  233 ม.4 ต.ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:40:13
 • โรงพยาบาลคำม่วง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  92 ม. 10 ต.ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:30:12
 • โรงพยาบาลธวัชบรี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  172 ม.3 ต.ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:13:17
 • โรงพยาบาลป่าซาง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  46 ถ.ลำพูน ต.นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 51120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:10:38
 • โรงพยาบาลแวงน้อย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  55 ม.16 ต.ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:04:51
 • โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  60/2 ม. 4 ต.ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:57:27
 • รพ.สต.บ้านหนองบัวขาว
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม.5 ต.ซีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:41:28
 • โรงพยาบาลบางกรวย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  44 ม.8 ถ.บางกรวย-จรัญถนอม ต.วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:34:04
 • โรงพยาบาลคูเมือง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  101 ม. 6 ต.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:21:09
8/162