รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
สถานีอนามัยตำบลโคกสะบ้า

72/1 6 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 92170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

127/12 ถ.ชยางกูร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมาบอำมฤต

290 12 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 86210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเลย

32/1 ถ.มลิวรรณ กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกาะช้าง

21/1 2 เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต็ง

17 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 31160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลแวงใหญ่

68 9 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภูมิ

52/1 1 ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 31160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอินทร์บุรี [OPD]

37 / 7 1 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

271 1 ถ.มิตรภาพ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพุทธโสธร กลุ่มงานจิตเวช

174 ถ.มรุพงษ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
แผนกบริการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเมโย

2012/5-7 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557