• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลปัตตานี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ถ.หนองจิก สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 14:06:32
 • งานสุขภาพจิตและยาเสพติด รพ.ครบุรี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  628 4 ถ.ครบุรี-เสิงสาง แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 14:02:49
 • โรงพยาบาลปักธงชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  87 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 14:01:06
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินท์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  180 ถ.ระแงะมรรคา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:54:32
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ในเมือง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:38:08
 • รพ.สว่างแดนดิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  291 11 ถ.ภูมิภักดี สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:36:15
 • โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๖
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  สนามบิน อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:15:31
 • หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย1 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  110 ถ.อินททรวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:04:01
 • โรงพยาบาลเมืองปาน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  374 4 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 52240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 12:57:56
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบรวก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 12:48:18
 • งานจุลชีววิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 12 รพ. ราชวิถี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ถ.พญาไท - เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:28:55
 • โรงพยาบาลอำเภอพาน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  516 1 ถ.พหลโยธิน พาน พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:24:11