รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลทุ่งสง

186 ม.7 ซอย 2 ถ.ทุ่งสง สุราษ หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง

1/9 2 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคำยาง

232 16 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 41280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลราชบุรี ห้องตรวจหู คอ จมูก

85 ถ.สมบูรณ์กุล หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลจอมทอง

2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 50160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
รพ. เสลภูมิ

279 7 ถ.แจ้งสนิท ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
สถาบันโรคทรวงอก คลินิกอดบุหรี่ อาคาร8 ชั้น2

39 9 ถ.ติวานนท์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลปัตตานี

2 ถ.หนองจิก สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด รพ.ครบุรี

628 4 ถ.ครบุรี-เสิงสาง แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลปักธงชัย

87 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินท์

180 ถ.ระแงะมรรคา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ในเมือง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557