รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลวังชิ้น

115 8 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
ชุมชนปลอดบุหรี่จรเข้มาก (โครงการควบคุมยาสูบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า 6 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

354 10 ถ.เทิง-เชียงของ เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโซ่พิสัย

143 2 โซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 38170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมแพ

82 1 ถ.มะลิวรรณ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกองบิน บน. 21

แผนกผู้ป่วยนอก ถ.อุปลีสาน ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

1039 ถ.สถานพยาบาล รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนภาลัย

34 6 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
กลุ่มงานสุขศึกษา,โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

353 ถ.เยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด รพ.ครบุรี

628 4 ถ.ครบุรี-เสิงสาง แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านงิ้ว

งิ้่ว ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสันกำแพง

129 2 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557