รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านงิ้ว

งิ้่ว ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสันกำแพง

129 2 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลลับแล

163 ถ.อินใมี ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ 53130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

222 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมาบตาพุด

7 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุดสาย6 ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลแคนดง

159 6 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 31150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ในเมือง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชำนิ

105 2 ถ.นางรอง-ลำปลายมาศ ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ 31110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลระยอง กลุ่มงานจิตเวช

138 ถ.สุขุมวิท ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
ร.พ.ศรีมหฟาโพธิ

114 9 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลพิจิตร

136 ถ.บึงสีไฟ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลทองแสนขัน

261 9 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557