• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • รพ.มหาชัย 2
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  301/1 6 ถ.เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 16:01:07
 • โรงพยาบาลสุโขทัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2/1 12 ถ.จรดวิถีถ่อง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:51:49
 • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กลุ่มงานจิตเวช
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  203 ถ.สามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:36:47
 • รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  439 6 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:28:28
 • ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  504 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:26:49
 • โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  812 13 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:20:56
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขนาก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  8/1 หมู่ที่2 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:15:18
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  271 1 ถ.มิตรภาพ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:13:49
 • กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลพิจิตร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  136 ถ.บึงสีไฟ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:05:29
 • โรงพยาบาลทุ่งสง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  186 ม.7 ซอย 2 ถ.ทุ่งสง สุราษ หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 14:56:07
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1/9 2 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง 21000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 14:53:37
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคำยาง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  232 16 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 41280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 14:43:08