• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีอนามัยบ้านหนองโพรง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  5 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:29:45
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแป้น
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  13 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:22:32
 • รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  290 ถ.เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:21:04
 • โรงพยาบาลโซ่พิสัย (WARD ตึกผู้ป่วยใน)
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  143 2 โซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 38170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:19:40
 • สถาบันธัญญารักษ์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  60 ถ.พหลโยธิน พหลโยธิน ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:17:52
 • สถานีอนามัยตำบลโคกสะบ้า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  72/1 6 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 92170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:15:49
 • โรงพยาบาลเสนางคนิคม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  127/12 ถ.ชยางกูร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:10:37
 • โรงพยาบาลมาบอำมฤต
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  290 12 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 86210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:06:50
 • โรงพยาบาลเลย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  32/1 ถ.มลิวรรณ กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:05:00
 • โรงพยาบาลเกาะช้าง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  21/1 2 เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:54:15
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต็ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  17 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 31160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:52:15
 • โรงพยาบาลแวงใหญ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  68 9 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:50:40