• ทั่วไป
  1,115
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,366
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  136
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ในเมือง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:38:08
 • รพ.สว่างแดนดิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  291 11 ถ.ภูมิภักดี สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:36:15
 • โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๖
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  สนามบิน อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:15:31
 • หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย1 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  110 ถ.อินททรวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:04:01
 • โรงพยาบาลเมืองปาน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  374 4 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 52240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 12:57:56
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบรวก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 12:48:18
 • งานจุลชีววิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 12 รพ. ราชวิถี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ถ.พญาไท - เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:28:55
 • โรงพยาบาลอำเภอพาน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  516 1 ถ.พหลโยธิน พาน พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:24:11
 • โรงพยาบาลอุทัยธานี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  56 ถ.รักการดี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:20:28
 • โรงพยาบาลกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  166 ถ.าง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:18:49
 • โรงพยาบาลบางปะอิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  11 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:07:12
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คลินิกสราญรมย์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  345 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.3.5 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:03:52