• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,967
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,417
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  179
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  271 1 ถ.มิตรภาพ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:21:46
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร กลุ่มงานจิตเวช
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  174 ถ.มรุพงษ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:12:42
 • แผนกบริการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเมโย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2012/5-7 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:09:30
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินท์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  180 ถ.ระแงะมรรคา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:07:43
 • โรงพยาบาลประโคนชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  190 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:06:06
 • คลินิกบุหรี่และจิตเวช โรงพยาบาลบุรีรัมย์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ถ.หน้าสถานี หน้าสถานี เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 08:54:41
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  54 ถ.กำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 16:02:59
 • รพ.มหาชัย 2
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  301/1 6 ถ.เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 16:01:07
 • โรงพยาบาลสุโขทัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2/1 12 ถ.จรดวิถีถ่อง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:51:49
 • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กลุ่มงานจิตเวช
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  203 ถ.สามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:36:47
 • รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  439 6 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:28:28
 • ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  504 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:26:49