• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,348
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  134
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • งานจุลชีววิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 12 รพ. ราชวิถี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ถ.พญาไท - เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:28:55
 • โรงพยาบาลอำเภอพาน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  516 1 ถ.พหลโยธิน พาน พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:24:11
 • โรงพยาบาลอุทัยธานี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  56 ถ.รักการดี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:20:28
 • โรงพยาบาลกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  166 ถ.าง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:18:49
 • โรงพยาบาลบางปะอิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  11 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:07:12
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คลินิกสราญรมย์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  345 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.3.5 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:03:52
 • โรงพยาบาลศนูย์ยะลา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  152 ถ.สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:01:29
 • งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  110 ถ.อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 10:59:22
 • โรงพยาบาลกาบเชิง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  700 17 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 10:57:45
 • รพ.สูงเม่น จ.แพร่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  118 (รพ.สูงเม่น) ถ.ยันตรกิจโกศล ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 10:53:24
 • โรงพยาบาลแม่เมาะ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  392 11 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 52220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 10:51:29
 • โรงพยาบาลบางปะอิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  11 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 10:24:08