• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • พัชรินทร์ อยู่ในธรรม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  68/78 ม.1 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:27:47
 • จณิตตา ใหม่ชู
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  14,33/33 ม.9 ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:22:55
 • ฝนทิพย์ ทวีวัฒน์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  19 ม.1 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:12:53
 • นาริสา ศรีพรหม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  255 ม.11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:03:55
 • นาริสา ศรีพรหม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  255 ม.11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:59:33
 • อาภานุช มณีอำพันธุ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  62 ม.5 น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:45:11
 • ณัฐชนก สุวรรณานนท์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  4737 ถ.ดินแดง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:42:07
 • มัทนา สนธิวงศ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  376 ถ.ชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:40:11
 • ทัศนีย์ ยางเดี่ยว
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  221 ซ.38 ถ.ร่มเกล้า ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:36:40
 • ศุลีกร ศิวเสน
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  337/1 ม.7 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:12:44
 • Supatchaya Muangkhot
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  4 หมู่ 14 ถ.- บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:57:51
 • เชษฐา มะมัย
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  87/2 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:53:31
9/93