• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,343
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  132
 • เทศบาล
  0
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ณัฐธิดา จันต๊ะมา
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  64 ถ.รามวิถี บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:31:33
 • สุพจน์ กุหลาบกุลี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  55 ม.4 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:22:24
 • เชษฐกิตติ์ บุญสดวก
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  322/4 ซ.อุดมทรัพย์ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:19:47
 • คำปัน น้อยนารถ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  29/1 ม.11 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:12:36
 • สิตานันท์ เจริญศิริผลกิจ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  107(145/4) ถ.เทอดไท ปากรคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:06:42
 • ปิยะพงษ์ คำไทรแก้ว
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  12 ถ.จ้ายเจริญ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:02:46
 • สิตานันท์ เจริญศิริผลกิจ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  145/4 ถ.เทอดไท ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:59:49
 • จรัล โพธิ์แก้ว
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  1166/19 ถ.ท่าแฉลบ ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:41:56
 • ยอดศักดิ์ หวังสมัด
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  10/1 ม.8 ถ.คู้คลองสิบ คู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:40:31
 • บุษกร กัณฑะสิทธิ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  727/1-3 ถ.อุตรกิจ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:35:58
 • พัชรินทร์ อยู่ในธรรม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  68/78 ม.1 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:27:47
 • จณิตตา ใหม่ชู
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  14,33/33 ม.9 ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:22:55
8/93