• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,343
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  132
 • เทศบาล
  0
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  21 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:15:24
 • สถานีอนามัยโคกเลาะ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  8 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:05:47
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:01:07
 • สถานีอนามัยบ้านบางจาก
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  61/2 5 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 12:52:29
 • สสอ.ป่าแดด
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  174 1 ถ.พาน-ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 11:40:33
 • สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  362 5 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 11:37:07
 • สถานีอนามัยบ้านกันทรารมย์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 31160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:54:19
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  67 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:43:50
 • สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  10 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:38:28
 • สสอ.ป่าแดด
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  174 1 ถ.พาน-ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:35:44
 • สสอ.ป่าแดด
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  174 1 ถ. พาน-ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:29:56
 • สถานีอนามัยตำบลอ่างทอง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  สถานีอนามัยตำบลอ่างทอง 6 ถ.เพชรเกษม-อ่างทอง อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 09:13:02
7/9