รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
สสอ.ภูสิงห์

222 ม.11 ต.ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.สระบุรี

56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18001

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสอ.แว้ง

ม.2 แว้ง แว้ง นราธิวาส 96160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสอ.อินทร์บุรี

ต.อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสอ.เกาะสมุย

ม. 3 ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.อุทัยธานี

160 ม.3 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.กระบี่

ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
ปทุมธานี

14 ถ.รัฐอำนวย บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.เชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.พิษณุโลก

1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 69000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี

ต.ยางเนิ้น สารภี เชียงใหม่ 50140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสอ.ยะลา

19/15 ถ.วงเวียน2 - เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558