• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สสอ.อินทร์บุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ต.อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:58:26
 • สสอ.เกาะสมุย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ม. 3 ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:48:42
 • สสจ.อุทัยธานี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  160 ม.3 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:27:39
 • สสจ.กระบี่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:04:54
 • ปทุมธานี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  14 ถ.รัฐอำนวย บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:32:48
 • สสจ.เชียงใหม่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  10 ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:07:01
 • สสจ.พิษณุโลก
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 69000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:54:52
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ต.ยางเนิ้น สารภี เชียงใหม่ 50140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:37:47
 • สสอ.ยะลา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  19/15 ถ.วงเวียน2 - เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:20:53
 • สสจ.สระบุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  56 ถ.เทศบาล3 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 13:58:59
 • สสอ.หนองไผ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  655 ม.6 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 13:38:48
 • สสจ.นครปฐม
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  170 ถ.เทศา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 11:55:54
3/10