• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,343
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  132
 • เทศบาล
  0
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ปทุมธานี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  14 ถ.รัฐอำนวย บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:32:48
 • สสจ.เชียงใหม่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  10 ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:07:01
 • สสจ.พิษณุโลก
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 69000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:54:52
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ต.ยางเนิ้น สารภี เชียงใหม่ 50140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:37:47
 • สสอ.ยะลา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  19/15 ถ.วงเวียน2 - เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:20:53
 • สสจ.สระบุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  56 ถ.เทศบาล3 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 13:58:59
 • สสอ.หนองไผ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  655 ม.6 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 13:38:48
 • สสจ.นครปฐม
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  170 ถ.เทศา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 11:55:54
 • ปัตตานี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  2 ถ.สฤษดิ์ สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:49:59
 • พะเยา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 56000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 15:24:39
 • นครปฐม
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  170 ถ.เทศา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 7300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 15:09:53
 • แว้ง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  2 แว้ง แว้ง นราธิวาส 96160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:54:42
3/9