รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 13 ถ. พหลโยธิน ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

5 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี 71140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

95 4 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

409 2 ถ.สกล-อุดร พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก

องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก 1 ถ.พหลโยธิน โยนก เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

43 1 หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 44190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

43 1 หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 44190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

3 บักได พนมดงรัก สุรินทร์ 32150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2557