รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
ป่าหุ่ง

212 1 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 กันยายน 2557

อบต.
อบต.หนองปลาไหล

5/6 หมู่ 4 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง 2 ถ.นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล

56/2 7 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

อบต.แม่กิ๊ ถ.ขุนยวม-แม่แจ่ม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

อบต.
อบต.ไทยชนะศึก

363 2 ถ. สวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

อบต.
อบจ.อ่างทอง

ถ.เทศบาล 1 บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

อบต.
อบต.ทุ่งใหญ่

5 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว

อบต.ค้อเขียว 1 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 47150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

อบต.
อบต.อุทัยเก่า

4 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

อบต.
อบต.

214/8 9 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

อบต.
อบต.อุทัยเก่า

4 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557