รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เครือขายภาคี
มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

16/2 หมู่ 2 ซอยท่ามะขาม17 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
กลุ่มเครือข่ายผู้ไม่สูบบุหรี่บ้านโผลง

42 5 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร้านยาศิริวรรณ 98/3 1 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 21 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินร์

เลขที่ 488 หมู่ 19 ซอยต้นคูณรีสอร์ท ถ.สุรินทร์-สังขะ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 21 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

128/409 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น ถ.พญาไท พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
ควบคุมการสูบบุหรี่ อบต.หนองควาย

156 4 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
หัวหน้าโครงการชุมชนน้ำลัดปลอดบุหรี่

78 ม.1 นาปัง ภูเพียง น่าน 55000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่จังหวัดมุกดาหาร

63/2 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 4900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
เยาวชนเครือข่ายทำลายบุหรี เหล้า อบายมุข

11 11 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา 30350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

2 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557