• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินร์
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 488 หมู่ 19 ซอยต้นคูณรีสอร์ท ถ.สุรินทร์-สังขะ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 เมษายน 2557 11:40:43
 • แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  128/409 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น ถ.พญาไท พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 13:43:40
 • ควบคุมการสูบบุหรี่ อบต.หนองควาย
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  156 4 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 14:51:04
 • หัวหน้าโครงการชุมชนน้ำลัดปลอดบุหรี่
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  78 ม.1 นาปัง ภูเพียง น่าน 55000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 09:49:28
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่จังหวัดมุกดาหาร
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  63/2 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 4900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 09:15:09
 • เยาวชนเครือข่ายทำลายบุหรี เหล้า อบายมุข
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  11 11 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา 30350
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 15:31:59
 • เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  2 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:34:01
5/5