• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,348
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  134
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • หัวหน้าโครงการชุมชนน้ำลัดปลอดบุหรี่
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  78 ม.1 นาปัง ภูเพียง น่าน 55000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 09:49:28
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่จังหวัดมุกดาหาร
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  63/2 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 4900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 09:15:09
 • เยาวชนเครือข่ายทำลายบุหรี เหล้า อบายมุข
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  11 11 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา 30350
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 15:31:59
 • เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  2 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:34:01
5/5