• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • เครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  208 9 ถ.บ้านโพนสูง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 เมษายน 2557 09:13:26
 • เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  26/20 1 ถ.ร่องซ้อ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 12:53:07
 • เครือข่ายประชาคมองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงราย
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  173 ม.6 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 11:20:57
 • สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  55/62 ถ.วัชรพล คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 16:01:53
 • สำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  119/39 นิยมเก่า ถ.นาเกลือ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 13:55:31
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 16:51:18
 • งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.สุรินทร์
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  7 ถ.กรุงศรีนอก ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 15:14:35
 • สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  186 อาคารจอมสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 08:32:37
 • เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.สตูล
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  103 4 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:04:17
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่จังหวัดมุกดาหาร
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  63/2 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 4900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 08:50:06
 • เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  บ้านเลขที่ 6 2 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:27:10
 • สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  186 อาคารจอมสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:09:55
2/3