รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สคร.
เครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด

208 9 ถ.บ้านโพนสูง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 21 เมษายน 2557

สคร.
เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่

26/20 1 ถ.ร่องซ้อ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2557

สคร.
เครือข่ายประชาคมองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงราย

173 ม.6 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2557

สคร.
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

55/62 ถ.วัชรพล คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

สคร.
สำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี

119/39 นิยมเก่า ถ.นาเกลือ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

สคร.
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

สคร.
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.สุรินทร์

7 ถ.กรุงศรีนอก ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

สคร.
สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

186 อาคารจอมสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

สคร.
เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.สตูล

103 4 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

สคร.
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่จังหวัดมุกดาหาร

63/2 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 4900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

สคร.
เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่

บ้านเลขที่ 6 2 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

สคร.
สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

186 อาคารจอมสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557