รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (สวท)
สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี

90/1 หมู่7 นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

อื่นๆ (สวท)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี

1 หมู่ 5 บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

อื่นๆ (สวท)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว

132/8 ถ.เทศบาล 17 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

อื่นๆ (สวท)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

2/1 ถ.เทศบาลพัฒนา วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

อื่นๆ (สวท)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด

333/7 หมู่ 5 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 23000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

อื่นๆ (ศูนย์ประสานงาน)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน

106/2 หมู่ 7 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

อื่นๆ (สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz)
สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz

76 ม.2 76 ม.2 ซอย ท่าแดงเก่า-ดอนเจริญซอย 1 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 26000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2560

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
รพ.สต.ลุ่มระวี

ม.3 ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ 32180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 01 มิถุนายน 2560

อื่นๆ (ร้านขายอะไหล่รถยนต์)
ร้านกุญชรอะไหล่ยนต์

1811/2 ม.7 ถ.เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 01 มิถุนายน 2560

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

หมู่ที่ 6 - ถ.- สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

อื่นๆ ()
บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

700/117 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอ บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2560

อื่นๆ (โรงงานอุตสาหกรรม)
บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

700/117 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอ บ้านเก่า พนัสนิคม ชลบุรี 20160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2560