• ทั่วไป
  1,115
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,366
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  136
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • มูลนิธิใบไม้เขียว
  ประเภท :
  อื่นๆ (มูลนิธิ)
  ที่อยู่ :
  1600 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพฃรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 09:02:05
 • หจก.ขวัญไทยมอเตอร์
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีบริการแก๊สรถยนต์)
  ที่อยู่ :
  401 ม.8 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 21:53:37
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามันที่ 9
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีอนามัย)
  ที่อยู่ :
  21 ม.4 ต.มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 16:27:49
 • ศูนย์ กศน.อำเภอคุระบุรี
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์ กศน.)
  ที่อยู่ :
  ต.แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 82150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 11:36:16
 • สถานีอนามัยบ้ายนกนองหลุม
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีอนามัย)
  ที่อยู่ :
  65 ม.10 ต.ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 51000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 09:27:57
 • พัฒนกร น้อมแนบ
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนสปา)
  ที่อยู่ :
  88 ม.2 ต.แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 16:46:05
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 63
  ประเภท :
  อื่นๆ (สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย)
  ที่อยู่ :
  1/1 ซ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 15:52:30
 • บ.สยามยูไนเต็ด รับเบอร์ จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท สยามยูไยเต็ด รับเบอร์ จำกัด)
  ที่อยู่ :
  55 ม. 6 - ถ.- ตำบลคลองใหม่ สามพราน นครปฐม 73110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2558 08:32:08
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิธินาถพยาบาล
  ประเภท :
  อื่นๆ (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิธินาถพยาบาล)
  ที่อยู่ :
  201 หมู่ที่7 ถ.บ้านกอก บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2558 09:36:01
 • รพ.สต.บ้านคำพรินทร์
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  228 หมู่ 7 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 พฤษภาคม 2558 18:42:18
 • รพ.สต.ดงขวาง
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  76 5 ถ.ชยางกูร ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 48000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2558 11:36:59
 • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง
  ประเภท :
  อื่นๆ (สคล. เหนือล่าง)
  ที่อยู่ :
  136/6 -- ถ.ศรีถมอรัตน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 พฤษภาคม 2558 12:28:25
7/14