รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz)
สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz

76 ม.2 76 ม.2 ซอย ท่าแดงเก่า-ดอนเจริญซอย 1 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 26000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2560

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
รพ.สต.ลุ่มระวี

ม.3 ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ 32180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 01 มิถุนายน 2560

อื่นๆ (ร้านขายอะไหล่รถยนต์)
ร้านกุญชรอะไหล่ยนต์

1811/2 ม.7 ถ.เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 01 มิถุนายน 2560

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

หมู่ที่ 6 - ถ.- สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

อื่นๆ ()
บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

700/117 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอ บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2560

อื่นๆ (โรงงานอุตสาหกรรม)
บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

700/117 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอ บ้านเก่า พนัสนิคม ชลบุรี 20160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2560

อื่นๆ (เอกชน)
โรงเรียนโชคชัยกระบี่

82/1 2 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2560

อื่นๆ (สถานประกอบการ)
บริษัทไทยฟูดส์อาหารสัตว์จำกัด

259 7 ถ.- บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 19 เมษายน 2560

อื่นๆ (รพ.สต.)
ลานดอกไม้

64 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2560

อื่นๆ (ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต)
ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต

443 ม.6 ถ.- พระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2553

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2560

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน

- หมู่ที่2 ถ.- บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 17130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2560

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน

บ้านห้วยหิน หมู่ที่่ 1 หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร 47120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2560