รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (เทศบาลตำบล)
เทศบาลตำบลบ้านสาง

107 หมู่ 8 อาคารเทศบาล บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 21 เมษายน 2559

อื่นๆ (ที่พัก)
บัวบานวิลล่า

270 8 ถ.270 หมู่8 ต.ทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2559

อื่นๆ (เทศบาล)
เทศบาลตำบลขนวน

- หมู่ที่2 ถ.- ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น 40150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 28 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
โรงแรมลานิเชียงใหม่

29 ซอยศิริธร ถ.ศิริธร ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 09 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (-)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

29 ถ.เทสบาล 3 ต.สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โบสถ์)
โบสถ์ซางตาครู้ส

112 ซ.กุฎีจรี ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ศูนย์สุขภาพชุมชน)
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบา่ลเมืองเดชอุดม(ตึกเขียว)

345/2 ม.19 ต.เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
โรงแรมกานต์มณี พาเลช

1 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็๋ต

10 ม.4 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ชมรม)
ชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบสมุทรปราการ

478 ม. 3 ต.สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (พิพิธภัณฑ์)
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

414 ม. 13 ต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (เทศบาล)
ตำบลวังเหนือ

วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 52140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558