• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงแรม)
  ที่อยู่ :
  291 นราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถ.สาธรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:02:02
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  ประเภท :
  อื่นๆ (เครือข่ายการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่)
  ที่อยู่ :
  420/8 ถ.ราชวิถี ต.ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 17:01:10
 • ชมรมเยาวชนคนเก่ง
  ประเภท :
  อื่นๆ (ชมรม)
  ที่อยู่ :
  89 ม.5 ต.เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 11:48:30
 • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์การแพทย์)
  ที่อยู่ :
  999 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 16:26:18
 • ประธานชมรมเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยง นม.
  ประเภท :
  อื่นๆ (ชมรม)
  ที่อยู่ :
  37 ม.17 ต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 13:54:05
 • คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ
  ประเภท :
  อื่นๆ (คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ)
  ที่อยู่ :
  279 - ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2558 10:03:03
 • SCG PACKAGING กลุ่มโรงงานบ้านโป่ง
  ประเภท :
  อื่นๆ (SCG PACKAGING กลุ่มโรงงานบ้านโป่ง )
  ที่อยู่ :
  19 ถ.แสงชูโต ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี ึ70110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 มิถุนายน 2558 09:41:41
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังไวัดพิจิตร
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานพินิจ)
  ที่อยู่ :
  39/89-90 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 11:30:44
 • ชมรมเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยง นม.
  ประเภท :
  อื่นๆ (ชมรมเยาวชน)
  ที่อยู่ :
  37 ม.17 ต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 09:21:44
 • มูลนิธิใบไม้เขียว
  ประเภท :
  อื่นๆ (มูลนิธิ)
  ที่อยู่ :
  1600 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพฃรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 09:02:05
 • หจก.ขวัญไทยมอเตอร์
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีบริการแก๊สรถยนต์)
  ที่อยู่ :
  401 ม.8 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 21:53:37
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามันที่ 9
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีอนามัย)
  ที่อยู่ :
  21 ม.4 ต.มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 16:27:49
6/14