• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,426
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - ถ.- ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 32230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 กรกฎาคม 2560 15:38:40
 • โรงเรียนไผ่งามวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  211 หมู่ 5 ต.เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 52120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 กรกฎาคม 2560 15:43:31
 • โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  72 หมู่ 2 ถ.ท้าวอู่ทอง ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 70140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2560 11:31:52
 • โรงเรียนบ้านวังสำราญ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  75/1 หมู่ที่4 ถ.- ละแอ ยะหา ยะลา 95120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2560 22:45:23
 • โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1128 ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:34:29
 • สน.จักรวรรดิ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  324 ถ.จักรวรรดิ จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:32:30
 • Thai Koito Company Limited
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  370 ถ.นิคมอุตสาหกรรม บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:30:20
 • บ.โอลิค(ประเทศไทย)จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  166 หมู่ 16 ถ.อุดมสร บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:26:30
 • โรงเรียนอัมพวันศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/186 อัมพวันศึกษา ถ.นครไชยศรี - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:24:00
 • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  371 หมู่ 8 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 37220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:22:06
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  91 ถ.นนทบุรี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:20:45
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  136/1 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองปทุม ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 110170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:18:15
2/633