รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
เรือนจำกลางอุดรธานี

64 ถ.ศรีสุข หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤศจิกายน 2561

เครือขายภาคี
ศอ.ปส.ย.จังหวัดชุมพร (เครือข่ายสวี)

30/3 ม.3 ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพ 3 ถ.สวี-บ่อคา ท่าหิน สวี ชุมพร 86130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียน
หนองไม้แก่นวิทยา

99/15 12 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤศจิกายน 2561

ร้านอาหาร
ร้านกินเตี๋ยวมะ

20ม.5 ม.5 ถ.พหลโยธิน แม่เย็น พาน เชียงราย 57280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 27 ตุลาคม 2561

ร้านอาหาร
อาหารป่า&ตามสั่งบ้านน้อง

94/11 หมู่3 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 22 ตุลาคม 2561

ร้านอาหาร
หจก.ราชวีระกิจ สำนักงานใหญ่

44/1 3 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 16 ตุลาคม 2561

ทั่วไป
ตงเซียม โฮสเทล

243 ถ.ธนาลัย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 16 ตุลาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

118 หมู่1 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 11 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัย
สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 ตุลาคม 2561

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

888 หมู่ที่ 6 ถ.ยนตรการกำธร คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 08 ตุลาคม 2561

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด

222 ม.3ต.แม่ระมาด - ถ.แม่สอด-แม่สะเรียง แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 63140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 04 ตุลาคม 2561

อบต.
อบต.นาโต๊ะหมิง

34/3 ม.2 34/3 ม.2 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง 92000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 02 ตุลาคม 2561