รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
ร้านยาเภสัชฐานิสร

165/301 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา เม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านยา)
กว้างเล่งตึ๊ง

104/14 ถ.เทศวานิช ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านยา)
แอร์พอร์ตยา

40/57 วิภาวดี74 ถ.วิภาวดีรังสิต สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

ทั่วไป
ร้านขายยา เอ็น พี ฟาร์มาซี

67/20 4 ถ.สุขุมวิท ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

ทั่วไป
ร้านแคปซูลฟาร์มาซี

43/21 หมู่5 หมู่5 ซอยเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2550

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

ทั่วไป
ร้านขายยา

209/115 หมู่8 ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ ()
ร้านยาบริบาลเภสัช

46 - ถ.เนตรดี เเสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านยา)
โพธิ์ประดิษฐ์

62หมู่4 ถ.พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
วี ฟาร์มาซี

50/767 ม.5 ซ.เนินพลับหวาน ถ.สุขุมวิทพัทยา53 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
กมลศิริเภสัช

49/7 ถ.เซิดน้อย บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

ทั่วไป
ร้านยาณธวัชฟาร์มาซี

144/93 หมู่ 9 แหลมฉบังซิตี้อพาร์ทเมนต์ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
แหลมฉบังเภสัช

53/B-01 ม. 9 ตลาดสี่มุมเมืองแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต. ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2544

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561