ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 9,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 653
 • ร้านอาหาร : 52
 • โรงพยาบาล : 2,088
 • สำนักงาน : 1,377
 • โรงเรียน : 2,933
 • วัด : 92
 • สถานีตำรวจ : 563
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 9
 • มหาวิทยาลัย : 569
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 68
 • อปท. : 34
 • อบต. : 159
 • สสอ. / สสจ. : 123
 • สถานที่ราชการ : 217
 • เทศบาล : 50
 • อื่นๆ : 339
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน มกราคม 2567

Image

สวัสดีปีใหม่ 2567

สวัสดีปีใหม่ 2567

ตอบคำถาม หมดเขต: 10 มกราคม 2567 | ดูคำถามย้อนหลัง