ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 8,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 1,185
 • ร้านอาหาร : 45
 • โรงพยาบาล : 2,064
 • สำนักงาน : 1,342
 • โรงเรียน : 2,219
 • วัด : 87
 • สถานีตำรวจ : 562
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 9
 • มหาวิทยาลัย : 561
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 61
 • อบต. : 90
 • สสอ. / สสจ. : 116
 • สถานที่ราชการ : 175
 • เทศบาล : 18
 • อื่นๆ : 281
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

Image

ร่วมกันอวยพรปีใหม่ และส่งใจให้ผ่านวิกฤตโควิด-19

ร่วมกันอวยพรปีใหม่ และส่งใจให้ผ่านวิกฤตโควิด-19

ตอบคำถาม หมดเขต: 8 มกราคม 2564 | ดูคำถามย้อนหลัง