ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 9,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 1,198
 • ร้านอาหาร : 50
 • โรงพยาบาล : 2,080
 • สำนักงาน : 1,356
 • โรงเรียน : 2,690
 • วัด : 89
 • สถานีตำรวจ : 562
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 9
 • มหาวิทยาลัย : 563
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 63
 • อปท. : 23
 • อบต. : 141
 • สสอ. / สสจ. : 119
 • สถานที่ราชการ : 194
 • เทศบาล : 38
 • อื่นๆ : 307
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

Image

เราอยากช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ด้วยวิธีไหนบ้าง?

รับเสื้อยืด บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไปเลย จำนวน 20 ตัว

ตอบคำถาม หมดเขต: 31 พฤษภาคม 2565 | ดูคำถามย้อนหลัง