รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านสร้างแป้น

2 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 41150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2567

สำนักงาน
SCB สาขาม.ขอนแก่น

123/900 16 ถ.มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)

44/1 - ถ.- บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
คลองพระยานาคราช

ม.6 คลองนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทม

292 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
สากลศึกษา บางบัวทอง

99 หมู่ 7 ห้องธุรการ ถ.บางไผ่หนองเพรางาย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน

หมู่ 8 บ้านหนองฮี ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหลวง

33 หมู่ 1 - หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
บ้านสามหลัง

4 4 ถ.หนองปรือ เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี ึ71220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
โรงเรียนวัดศรีเมือง

1/2 3 ถ.- ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านอ่าย

432 หมู่ 5 ถ.- ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
บ้านคลองตาคง

102 1 ถ.บ้านแหลม-ทับไทร โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2567