รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม)
คอนโดศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม

1/999 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม 1/999 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 เบอร์ 0863572622 ถ.เพชรเกษม บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ลงทะเบียน: 07 ตุลาคม 2564

เครือขายภาคี
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านบางผึ้ง

234 - ถ.- โคกยาง เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 04 ตุลาคม 2564

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ

164/1 ม.4 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 81120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 กันยายน 2564

สถานที่ราชการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 27 กันยายน 2564

โรงเรียน
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

414 ม.5 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนท หมู่2 ถ.พงษ์ศิริ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2563

วันที่ลงทะเบียน: 23 กันยายน 2564

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก

เทศบาล3 หมู่ 3 ถ._ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 11 กันยายน 2564

เครือขายภาคี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลหนองสรวง

76/1 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 18150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 กันยายน 2564

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

112 หมู่ 12 ถ.- ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 01 กันยายน 2564

โรงเรียน
ไทรน้อย

127 หมู่ 5 ถ.- ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 สิงหาคม 2564

ทั่วไป
-

218 สุปราณี รีสอร์ท ถ.- สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 14 สิงหาคม 2564

สถานที่ราชการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6

47/100ม.4 ซ.โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2564

โรงเรียน
บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดลาดพร้าว

90/335 วิภาวดีรังสิต20 ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 30 กรกฎาคม 2564