รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ศรีใครวิทยา

220 หมู่ 15 ถ.ชยางกูร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านปราสาท

49 5 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2565

ร้านอาหาร
-

18 ซ.13 ถ.ป่าตัน ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 13 สิงหาคม 2565

อปท.
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ

444 ม.4 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 11 สิงหาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร

38 13 ถ.ตระการ-เขมราฐ แก่งเค กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 09 สิงหาคม 2565

ร้านอาหาร
ร้านเจริญสุข

12 หมู่6 ตำบล โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร 47170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงทะเบียน: 04 สิงหาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 03 สิงหาคม 2565

โรงเรียน
บ้านห้วยน้ำขาว

19 1 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 กรกฎาคม 2565

ทั่วไป
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

83/1 หมู่4 ถ.- ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2565

โรงเรียน
บ้านใหม่

37/6 หมู่ 7 _ ถ._ บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2565

อื่นๆ (รพ.สต.)
รพ.สต.บ้านตลาดเขต

111 11 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 71170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล

4 4 ถ.- หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 71210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 กรกฎาคม 2565