รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
อบต.มะมุ

มะมุ กระบุรี ระนอง 85110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 09 กันยายน 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

19 12 ถ.- ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 08 กันยายน 2565

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ

129 ม.11 เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 กันยายน 2565

เทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขนาก

156 ม.1 - ถ.- บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 07 กันยายน 2565

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาษา

244 ม.1 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 17150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 07 กันยายน 2565

เทศบาล
เทศบาลตำบลบางขนาก

156 ม.1 - ถ.- บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 26130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2565

อบต.
อบ.บุเปือย

ม.2 ม.2 บ้านน้ำซับ ถ.แยกทางหลวง2171- บุเปือย บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 05 กันยายน 2565

อบต.
อบต.ท่าสัก

93/1 ม.5 ถ.- ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 53220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 05 กันยายน 2565

อบต.
อบต.ท่าสัก

93/1 ม.5 ถ.- ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 53220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 01 กันยายน 2565

อบต.
ท่าสัก

93/1 ม.5 ถ.- ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 53220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 01 กันยายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังปลาโด

หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 44130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 29 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัย
ชมรมนักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณีสร้างสรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี่

40/200 ตึก40คณะพยาบาลศาสตร์ ถ.รักศชมูล ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 18 สิงหาคม 2565