รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อปท.
เทศบาลตำบลศาลาด่าน

282 หมู่ 5 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 81150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 25 มกราคม 2567

โรงเรียน
บ้านโชคชัย

122 หมู่ที่4 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 25 มกราคม 2567

สำนักงาน
บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์

739/4 8 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 25 มกราคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5

6 ถ.- ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30450

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 23 มกราคม 2567

โรงเรียน
แกดำวิทยาคาร

85/48-49 ถนนเพชรเกษมสายเก่า แกดำ แกดำ มหาสารคาม 44190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 มกราคม 2567

โรงเรียน
ชุมชนย่อวิทยา

- 11 ถ.- ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 22 มกราคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

129 หมู่ 1 ถ.ภูเวียง-ศรีบุญเรือง บ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น 40150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 20 มกราคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนวัดตาลล้อม

- - ถ.เปรมใจราษฎร์ เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 19 มกราคม 2567

โรงเรียน
สามพาดพิทยาคาร

220 3 ถ.- ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 19 มกราคม 2567

โรงเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

231 3 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 18 มกราคม 2567

โรงเรียน
แม่ตะละวิทยา

หมู่7 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 17 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัย
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ถ.- หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 17 มกราคม 2567