รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 18160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 18 ตุลาคม 2565

อื่นๆ (โรงแรม)
บีทรี

6/16 ถ.คลองคอน ท่างิ้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 18 ตุลาคม 2565

ทั่วไป
-

221 บ้านน้ำพุงใต้ ม.7 ถ.- ตำบลวัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 16 ตุลาคม 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

222 ม.9 บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 11 ตุลาคม 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

12 3 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 ตุลาคม 2565

อบต.
ควนกาหลง

10 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130​

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 07 ตุลาคม 2565

อปท.
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

222 สำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ถ.มโนรมย์-หนองโพ หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 17170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 06 ตุลาคม 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก

333 ม.3 สำนักปลัด (ทีม สสส.) ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 กันยายน 2565

อปท.
อบต.หนองเสือช้าง

1 2 ถ.- หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี 20190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 กันยายน 2565

อปท.
ทต.สีวิเชียร

39 11 สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 กันยายน 2565

อบต.
ท่าหลวง

62 ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 กันยายน 2565

โรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

58 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 19 กันยายน 2565