ภาคีเครือข่ายด้านควบคุมยาสูบ 10 จังหวัดต้นแบบ (Mapping)

ข่าว/กิจกรรม 4 เม.ย. 67 | เข้าชม: 277

วันนี้ (3 เม.ย. 2567) ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดการสัมมนา “ภาคีเครือข่ายด้านควบคุมยาสูบ 10 จังหวัดต้นแบบ (Mapping) บูรณาการงานร่วมปกป้องเด็กจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ขับเคลื่อนงานด้านนี้อย่างเข้มแข็ง 100 คน จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี นายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในการเปิดงาน

 

#ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่