ขอบคุณ รมต. พวงเพ็ชร ที่มุ่งมั่น ปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า

ข่าว/กิจกรรม 1 เม.ย. 67 | เข้าชม: 90
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภัยคุกคามสุขภาวะเด็กไทยอันดับหนึ่งในขณะนี้ คือการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปในโรงเรียนถึงเด็กนักเรียนชั้นประถม
.
การสำรวจที่พบว่า เด็กนักเรียนอายุ 13-15 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้า ชาย 20% หญิง 15%
ถ้าไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลและในสังคม ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่จะตามมา แล้วเร่งรัดในการร่วมกันแก้ปัญหา
.
ต้องถือว่าเป็น “กรรมของประเทศ” ที่ผู้ใหญ่ละเลยหน้าที่ ที่จะต้องร่วมกันทำให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นด้วยการมีสุขภาพที่ดี
.
ที่สหรัฐอเมริกา เขามีการสำรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของวัยรุ่น 6 เรื่องในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลาย คือ
1. การสูบบุหรี่
2. การดื่มสุราและใช้ยาเสพติด
3. พฤติกรรมการกินอาหาร
4. พฤติกรรมทางเพศ
5. การออกกำลังกาย
6. พฤติกรรมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ (National Youth Risk Surveillance System : YRBSS)
.
พฤติกรรมทั้ง 6 นี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเด็กและวัยรุ่น ทำให้เกิดความพิการและโรคภัยเรื้อรังต่าง ๆ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเสียชีวิตก่อนเวลาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
.
การสูบบุหรี่ทำให้คนอเมริกาตายก่อนเวลา ปีละ 488,000 คน จากการเสพติดนิโคตินในบุหรี่ ที่ทำให้ได้รับอันตรายทั้งจากนิโคติน สารเคมีและสารก่อมะเร็ง
.
บุหรี่ไฟฟ้า จะว่าไปแล้ว ก็คือ บุหรี่ (ไม่) ดีดี นี่เอง เพราะมีนิโคติน สารเคมีพิษ สารก่อมะเร็ง เหมือนกัน ที่ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวยังไม่มีใครรู้
.
แต่ที่แน่ ๆ คือ บุหรี่ไฟฟ้าเสพติดหนักยิ่งกว่าและเลิกยากยิ่งกว่าบุหรี่มวน ผู้ใหญ่ที่อยากเลิกบุหรี่ไฟฟ้า แต่เลิกไม่ได้ เราก็เห็นทนโท่กันอยู่
.
และที่น่ากลัวที่สุดคือ บุหรี่ไฟฟ้าระบาดหนักในเด็กที่อายุน้อยกว่า ที่บุหรี่มวนเคยระบาดในวัยรุ่นตลอดประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา
.
เราจึงต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีพวงเพ็ชร ที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความมุ่งมั่น
 
และที่ท่านผู้ใหญ่ในหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ห้ามนำเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ตั้งแต่ ตำรวจ ศุลกากร ดีอีเอส และฝ่ายปกครองของทุกจังหวัด เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายกันมากขึ้น ขอให้ท่านได้ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องต่อไป
.
เพื่อร่วมปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า ด้วยการร่วมกัน กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าจริงจัง อย่างที่ ท่านรัฐมนตรีพวงเพ็ชร ทำอยู่ครับ
.
ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ
31 มีนาคม 2567
.